MZ o szkoleniach dla lekarzy współpracujących z policją

22 Września 2020, 11:51 lekarz

Resort nie zmieni sposobu kształcenia lekarzy i programów specjalizacyjnych, a doszkalanie lekarzy współpracujących z policją można zorganizować w formie e-learningu - tak ministerstwo zdrowia odpowiedziało na raport Rzecznika Praw Obywatelskich po wydarzeniach z 7/8 sierpnia, gdy po demonstracji w stolicy policja zatrzymała kilkadziesiąt osób. Według RPO, lekarze, którzy mają kontakt z zatrzymanymi za słabo znają obowiązki dot. dokumentowania obrażeń u zatrzymanych.

Jak informuje RPO, po wydarzeniach z 7/8 sierpnia, kiedy w Warszawie po demonstracji przeciw publicznemu zatrzymaniu Margot policja zatrzymała i bezceremonialnie potraktowała kilkadziesiąt osób, dokładnie zbadał sprawę i przedstawił władzom zalecenia.

Jednym z nich było skierowane do resortu zdrowia przypomnienie, że lekarze, którzy mają kontrakt z osobami zatrzymanymi, za słabo znają obowiązki wynikające z Protokołu Stambulskiego.

"Jest to jedno z narzędzi przeciwdziałania przemocy ze strony funkcjonariuszy państwa: podpowiada lekarzom, w jaki sposób dokumentować dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości stan zdrowia i obrażenia u osób pozbawionych wolności, by nie było wątpliwości, co je spowodowało. Jest to oficjalny dokument Organizacji Narodów Zjednoczonych" - przypomina RPO.

MZ odpowiedziało na raport RPO i postulat, by uwzględnić w programie szkoleń zawodowych lekarzy tematyki poświęconej opisanym w Protokole Stambulskim metodom wykrywania i dokumentowania przypadków tortur  i innych form okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania.

Co na to MZ?

Jak informuje Rzecznik, Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało, że nie ma takiej potrzeby, gdyż głównym zadaniem lekarza jest stawianie diagnozy i leczenie, a nie sporządzanie dokumentacji dla wymiaru sprawiedliwości.

Programy specjalizacji mają ograniczony czas i tematykę ich realizacji, i obecnie nie przewiduje się ich uzupełniania o inne zagadnienia. Lekarze podmiotów współpracujących z jednostkami Policji, w których znajdują się pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia, mogą zostać przeszkoleni w zakresie wypełniania szczególnej na te potrzeby dokumentacji medycznej oraz z zasad związanych z poruszaniem się i możliwościami prowadzenia badań lekarskich w obiektach podległych Policji. Szkolenie takie może być zorganizowane w ramach doskonalenia zawodowego, e-learningowego lub samokształcenia”  - napisał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz