Związek pielęgniarek: przywrócić 100 proc. zasiłku za kwarantannę

23 Września 2020, 11:10 covid koronawirus epidemia pandemia lekarz choroby zakazne respirator

Przywrócenie 100 proc. zasiłku chorobowego w okresie kwarantanny dla pracowników medycznych w związku z COVID-19 - to postulat Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, jaki związek skierował do ministra zdrowia.

"Rozumiemy, że Rząd RP oraz ustawodawca nie zakładali w kwietniu 2020 r., że okres epidemii przedłuży się ponad 180 dni. Niestety rzeczywistość jest inna.  Jesteśmy nadal w stanie epidemii, a przed pracownikami medycznymi najprawdopodobniej nastanie jeszcze gorszy czas.  Nowelizacja jest zatem bezwzględnie potrzebna (z przepisem przejściowym obejmującym okres wstecz od 05-09-2020)" - wskazuje związek. 

" (...) konieczna jest pilna interwencja Ministra Zdrowia i przejęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie przedłużenia uprawnienia dla pracowników medycznych prawa do zasiłku chorobowego i zasiłku w okresie kwarantanny na poziomie 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku" - napisał związek w piśmie do ministra A. Niedzielskiego.

5 września przepisy wygasły

Jak przypomniał związek, na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 374 z późn. zm.)  z dniem 05-09-2020r. utracił moc obowiązującą przepis m.in. art. 4c w/w ustawy.

Przepis ten przewidywał, że w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ubezpieczonemu wykonującemu zawód medyczny zatrudnionemu w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych (...), wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym przysługuje zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

OZZPiP zwraca uwagę, że treść przepisu sugerowała, że będzie on miał zastosowanie przez cały czas obowiązywania stanu epidemii w Polsce. Jednak tak nie stało z uwagi na przepis przejściowy art. 36 ust. 1 ustawy.

Nadal jesteśmy w stanie epidemii

"Rozumiemy, że Rząd RP oraz ustawodawca nie zakładali w kwietniu 2020 r., że okres epidemii przedłuży się ponad 180 dni. Niestety rzeczywistość jest inna. Jesteśmy nadal w stanie epidemii, a przed pracownikami medycznymi najprawdopodobniej nastanie jeszcze gorszy czas" - wskazuje związek.

"Nowelizacja jest zatem bezwzględnie potrzebna (z przepisem przejściowym obejmującym okres wstecz od 05-09-2020r.). Jeżeli Państwo Polskie chce zachować w dyspozycyjności pracy pracowników medycznych to musi akceptować obowiązek ponoszenia 100% kosztu podstawy zasiłku chorobowego i zasiłku w okresie przymusowej kwarantanny jeżeli do zakażenia lub kontaktu z osobami chorymi na COVID-19 dojdzie w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym" - podkreśla OZZPiP w piśmie do ministra.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz