Co NIK skontroluje w zdrowiu w najbliższym czasie?

24 Września 2020, 9:56 NIK

15 września br. ruszyła kontrola NIK w zakresie biurokratyzacji w AOS i POZ. Z kolei w listopadzie ma ruszyć kontrola przygotowania państwa do zwalczania chorób zakaźnych, w tym zakupów covidowych, zaś w grudniu - kontrola budżetowa, która obejmie też przepływy finansowe z budżetu do ministerstwa zdrowia i NFZ.

Kontrola "biurokratyzacji" ma zbadać to, na ile lekarze w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i podstawowej opiece zdrowotnej obciążeni są nadmierną biurokratyzacją, i jak nowe narzędzia systemu e-zdrowia wpłynęły na te kwestie. NIK oceni też na ile nowe zawody medyczne pomagają w odciążeniu lekarzy.

2 listopada rozpocznie się kontrola dotycząca przygotowania państwa do zwalczania chorób zakaźnych, a NIK przyjrzy się m.in. zakupom "covidowym" np. maseczek, respiratorów, środków ochrony osobistej.

W grudniu z kolei ruszy kontrola budżetowa, a NIK zamierza szczególna uwagę zwrócić na przepływy finansowe z budżetu do ministerstwa zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz