Minister zdrowia będzie miał nowych pełnomocników

24 Września 2020, 11:43 Ministerstwo Zdrowia

Minister zdrowia wydał zarządzenie o ustanowieniu pełnomocników ds. informatyzacji. W myśl, zarządzenia, które zostało opublikowane w czwartek, minister na swoich pełnomocników w zakresie informatyzacji wyznaczył Annę Goławską, - dyrektor generalną MZ oraz Agnieszkę Kister - dyrektor Centrum e-Zdrowia.

Jak, czytamy w zarządzeniu, do zadań pełnomocników należy w szczególności:

1) inicjowanie działań zmierzających do wdrożenia i optymalizacji procesu zarządzania portfelem programów i projektów informatycznych w systemie ochrony zdrowia;

2) inicjowanie działań mających na celu budowę spójnej i jednolitej architektury informatycznej w systemie ochrony zdrowia;

3) reprezentowanie Ministra w pracach zespołów i rad powołanych przez inne organy, w zakresie związanym z informatyzacją sektora ochrony zdrowia.

Pełnomocnicy mają realizować zadania we współpracy z jednostkami zaangażowanymi w proces informatyzacji sektora ochrony zdrowia, podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra, w szczególności z Centrum e-Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia.

. § 5. Pełnomocnicy mogą, w celu realizacji zadań, o których mowa w § 3, podejmować współpracę z organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami krajowymi realizującymi zadania w zakresie systemów teleinformacyjnych.

Nowe rozporządzenie uchyliło rozporządzenie z 13 kwietnia 2018 r. ws. ustanowienia Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw informatyzacji. Przewidywało ono, że na pełnomocnika wyznacza się Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia.

Zarządzenie ma wejść w życie od piątku.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz