30.09. posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

25 Września 2020, 9:51 pieniądze

Najbliższe posiedzenie Rady do spraw Taryfikacji zaplanowano na 30 września br. Rada ma omówić wyniki analizy dotyczącej kosztów ponoszonych przez ośrodki onkologiczne.

Jak informuje AOTMiT, porządek obrad posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 30 września br. obejmuje:

Omówienie wyników analiz: „Porównanie kosztów ponoszonych przez ośrodki onkologiczne oraz pozostałe podmioty, w oparciu o ogólne dane finansowo-księgowe”.

Źródło: AOTMiT

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz