MZ: dotacja z budżetu dla NFZ przekroczy 2 mld zł

25 Września 2020, 12:17 kasa pieniądze

Dotacja dla NFZ zdecydowanie przekroczy 2 mld zł - wynika z odpowiedzi, jakiej resort zdrowia udzielił Pracodawcom RP. Z odpowiedzi można dowiedzieć się też m.in. o wysokości Funduszu Zapasowego NFZ.

PracodawcyRP przesłali do MZ pytania dotyczące m.in. bieżącego finansowania systemu opieki zdrowotnej oraz perspektyw na 2021 r.

Czy Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do Ministerstwa Finansów o zaplanowanie dotacji z budżetu państwa do NFZ w ramach nowelizacji obowiązującej ustawy budżetowej? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości? - zapytali PracodawcyRP.

- W kwestii pytania dotyczącego dotacji podmiotowej dla NFZ, o której mowa w art. 131d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej na finansowanie świadczeń gwarantowanych, informuję, że aktualnie trwają prace nad projektem ustawy budżetowej na rok 2021 i ostateczna wysokość środków, które zostaną przekazane NFZ w formie dotacji podmiotowej nie jest jeszcze ustalona, jednakże obecne szacunki wskazują, że będzie to kwota zdecydowanie przekraczająca 2 mld zł - odpowiedziała wiceminister zdrowia Józefa Szczurek- Żelazko.

MZ nie planuje przyspieszenia wzrostu nakładów

Pracodawcy RP zapytali też, jak Ministerstwo Zdrowia odnosi się do wypowiedzi Pana Ministra Tadeusza Kościńskiego, który w portalu money.pl zapowiedział przyspieszenie wzrostu nakładów publicznych na ochronę zdrowia do poziomu 6 proc. PKB w 2021 r.? 

W odpowiedzi MZ przypomniał, że "pierwotnie docelowa wartość referencyjna minimalnych nakładów na ochronę zdrowia w wysokości 6% PKB miała zostać osiągnięta w roku 2025, jednak po nowelizacji ustawy w 2018 r. przyspieszono jej osiągnięcie do roku 2024".

- W chwili obecnej nie są prowadzone prace nad nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, w zakresie kolejnego przyspieszenia jej osiągnięcia - poinformowała J. Szczurek-Żelazko. 

Jednocześnie wiceminister przypomniała, że kwota minimalnych nakładów na ochronę zdrowia w latach 2020-2021, zgodnie z przepisami ust. o 6 proc. PKB, nie może być niższa, niż odpowiednio: 5,03 proc. oraz 5,30 proc. PKB. Są to odpowiednio kwoty 107,8 mld zł i 120,5 mld zł. - W 2020 r. kwota ta w ciągu roku uległa zwiększeniu i obecnie wysokość nakładów wynosi 114,9 mld zł - wskazała.

Przychody ze składek niższe

Pracodawcy pytali też o to, czy przychody NFZ pochodzące ze składek na ubezpieczenie zdrowotne odpowiadają wysokości zaplanowanej przy pracach nad obowiązującym planem finansowym?

Jak wynika z odpowiedzi NFZ, "zrealizowane w okresie I-VII. 2020 r. przychody ze składek na ubezpieczenie zdrowotne były niższe od planowanych o 4 669 mln zł", a wynikało to m.in. z tarczy antykryzysowej i możliwości zwolnienia płatnika ze składek w okresie III-V 2020 r. Zgodnie z przepisami "skutki finansowe w wysokości zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne (...), są finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, lub w formie dotacji z budżetu państwa" - przypomina NFZ.

"Zgodnie z informacją ZUS do dnia 2 września 2020 r. nastąpiło umorzenie ww. składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 885 179 999,20 zł i taka kwota została przekazana z Funduszu Przeciwdziałania COVID do Narodowego Fundusz Zdrowia przez Ministra Zdrowia" - czytamy.

Fundusz Zapasowy NFZ. Ile zostało?

- Aktualna wartość funduszu zapasowego NFZ wynosi 3 756 839 693,18 zł (...) - odpowiedział wiceprezes NFZ Bernard Waśko 18 września br., na pytanie dot. wysokości funduszu zapasowego.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz