Senat. Komisja zdrowia za zwiększeniem finansowania Funduszu Medycznego

25 Września 2020, 12:05 SENAT

Zwiększenie z 4 do 4,2 mld zł maksymalnego limitu rocznych wydatków z budżetu państwa na Fundusz Medyczny oraz gwaranajcę minimalnych nakładów na Fundusz nie niższych niż 4 mld zł - rekomenduje senacka Komisja Zdrowia.

Sejm uchwalił prezydencki projekt ustawy o Funduszu Medycznym 17 września. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na Fundusz nie może być wyższy niż 2 mld zł w 2020 r., a w kolejnych latach - nie wyższy niż 4 mld zł rocznie.

W czwartek, senacka Komisja Zdrowia rozpatrzyła ustawę o Funduszu Medycznym i postanowiła rekomendować Senatowi wprowadzenie do niej poprawek.

Omawiając ustawę, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP minister Paweł Mucha powiedział, że utworzenie funduszu stanowi odpowiedź na potrzeby pacjentów, chorujących przede wszystkim na choroby nowotworowe i rzadkie. Z jego środków będą finansowane m.in. świadczenia opieki zdrowotnej udzielane dzieciom do 18. roku życia, w szczególności chorującym na nowotwory i choroby rzadkie, udzielane świadczeniobiorcom poza granicami kraju,  programy zdrowotne i profilaktyczne, nowoczesne technologie i sprzęt medyczny, budowa i modernizacja infrastruktury podmiotów ochrony zdrowia, m.in. szpitali onkologicznych, pediatrycznych czy pulmonologicznych, a także uczelni medycznych.

Dodał, że z środków funduszu mają być finansowane 2 nowe kategorie technologii lekowych: o wysokiej wartości klinicznej i o wysokim poziomie innowacyjności. Maksymalny limit wydatków na fundusz ma wynieść nie więcej niż 2 mld zł w tym roku i 4 mld zł w kolejnych latach do 2029 r. Wybór projektów finansowanych ze środków Funduszu Medycznego będzie się odbywał w ramach konkursów.

Senatorowie KO i Lewicy zwracali uwagę, że powołanie funduszu nie jest rozwiązaniem systemowym, które zaradzi problemom w ochronie zdrowia. - Żaden fundusz, żaden program nie zastąpi systemowego finansowania ochrony zdrowia - mówiła senator Beata Małecka-Libera.

Podczas dyskusji senatorowie zgłaszali wątpliwości co do źródeł finansowania Funduszu Medycznego w formie dotacji z budżetu państwa. Wskazywali, że zamiast tworzyć nowy fundusz należałoby dołożyć pieniądze do Narodowego Funduszu Zdrowotnego na potrzeby, wskazane w tej ustawie. Senatorowie mieli także wątpliwości do kosztów funkcjonowania funduszu, który ma wynosić do 1% jego przychodów, czyli nawet 40 mln zł rocznie.

Jak zapewniałminister Paweł Mucha, wydatki z budżetu państwa na fundusz to dodatkowe środki na ochronę zdrowia. Szczegółowe kwoty przekazywane na fundusz będą ustalone w ustawie budżetowej na dany rok w zależności od możliwości budżetu państwa. Środki niewykorzystane w danym roku przejdą na następny.

Senatorowie jednomyślnie poparli ustawę zarówno ze zmianami legislacyjnymi i redakcyjnymi, zaproponowanymi przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu, jak i poprawkami zgłoszonymi przez przewodniczącą komisji senator Beatę Małecką-Liberę. 

Przewidują one gwarancję finansowania Funduszu Medycznego w wysokości co najmniej 4 mld zł w każdym roku budżetowym, począwszy od ustawy budżetowej na 2021 r., i zwiększenia z 4 do 4,2 mld zł maksymalnego limitu rocznych wydatków z budżetu państwa na fundusz.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz