Innowacyjne techniki w kardiologii interwencyjnej - warsztaty

25 Września 2020, 8:34 lekarz kardiolog serce zawał

WCCI to najstarsza w Polsce i jedna z najbardziej prestiżowych konferencji kardiologicznych w Europie o skali międzynarodowej. W tym roku wydarzenie z przyczyn pandemii odbywa się online.

Warsztaty WCCI 2020

W najbliższy poniedziałek rozpoczną się Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej, które odbywają się pod auspicjami Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz we współpracy EAPCI i EuroPCR. Ponadto w tworzeniu programu biorą udział przedstawiciele Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej PTK oraz grupa Euro 4C EAPCI.

W tym roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną, Warsztaty odbędą się wyłącznie online w dniach 28-30 września 2020.

W programie znajdą się sesje dotyczące wewnątrznaczyniowej diagnostyki obrazowej i czynnościowej. Dodatkowo w trakcie Warsztatów omówione zostaną zagadnienia dotyczące chorób strukturalnych serca, w tym interwencje na zastawce aortalnej i mitralnej, a także zamykania uszka lewego przedsionka. W programie Warsztatów znajdzie się także sesja poświęcona interwencjom na tętnicach szyjnych. Nie zabraknie sesji z pogranicza intensywnej terapii kardiologicznej i kardiologii inwazyjnej.

Nowością w tym roku są mini-warsztaty WAR-CHIP poświęcone zabiegom trudnym, przeznaczone dla zaawansowanych operatorów, a także warsztaty CTO omawiające techniki „antegrade i dissection re-entry”. Tradycyjnie, w trakcie Warsztatów zaplanowane są transmisje na żywo z renomowanych ośrodków w Warszawie, Krakowie, Białymstoku oraz kilka prezentacji w formacie „live-in-a box”. 

Tematem przewodnim jest rewaskularyzacja tętnic wieńcowych ze szczególnym uwzględnieniem wielonaczyniowej choroby wieńcowej oraz choroby pnia lewej tętnicy wieńcowej i bifurkacji wieńcowych.

Polityka Zdrowotna objęła wydarzenie patronatem medialnym.

Program warsztatów kardiologii interwencyjnej w Warszawie 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz