O zdrowiu w Brukseli. Najważniejsze wydarzenia

26 Września 2020, 13:11 Unia Europejska, flaga

Kolejny tydzień przyniósł nowe wydarzenia związane ze zdrowiem na szczeblu europejskim. Jakie kluczowe decyzje zapadły w Komisji Europejskiej i innych agendach UE? Co było tematem rozmów decydentów? Poniżej przedstawiamy skrót najważniejszych wydarzeń.

Konieczne wzmocnienie działań w kontekście koronawirusa

24 września Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC) opublikowało zaktualizowaną ocenę ryzyka dotyczącą pandemii SARS-CoV-2 wraz z zestawem wytycznych dotyczących środków zapobiegających zakażeniu. Opublikowany dokument wykazuje, że stosowane dotychczas środki nie zawsze okazywały się wystarczające w zapobieganiu zakażeniu – od sierpnia wskaźniki zgłoszeń zakażeń koronawirusem stale rosły w całej UE.

Szczepionka na koronawirusa i działania KE

24 września Komisja Europejska (KE) opublikowała zbiór pytań i odpowiedzi (questions and answers – Q&A) dotyczący przyszłej szczepionki na koronawirusa, jak również obecnie podpisywanych umów z koncernami farmaceutycznymi. Przedstawione informacje podzielono na następujące części – proces negocjacyjny; odpowiedzialność i odszkodowania; procedura udzielania pozwolenia; po udostępnieniu szczepionki; Program COVAX. Całość dostępna tutaj.

Ponad 1 miliard euro wsparcia dla Hiszpanii 

23 września Komisja Europejska zatwierdziła modyfikację dziewięciu programów operacyjnych polityki spójności w Hiszpanii o łącznej wartości 1,2 miliarda euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w celu złagodzenia skutków wybuchu pandemii koronawirusa. 

Modyfkacje w ramach działań Coronavirus Response Investment Initiative (CRII) oraz Coronavirus Response Investment Initiative Plus (CRII+) umożliwiają państwom Wspólnoty wspieranie sektorów, które najbardziej ucierpiały podczas pandemii koronawirusa, takich jak ochrona drowia.

Europejski Cancer Plan - skuteczniejsza ochrona przed rakotwórczymi chemikaliami

22 września przedstawiono wniosek dotyczący zaktualizowania norm dotyczących ekspozycji na akrylonitryl, związki niklu i benzen. Wniosek został opracowany we współpracy z naukowcami, przedstawicielami licznych środowisk pracowników i pracodawców państw UE oraz partnerów społecznych. Wniosek jest pierwszą inicjatywą w świetle zobowiązania Komisji do walki z nowotworami w ramach Europejskiego Cancer Planu.

Nowe państwa UE w grupie tworzącej rezerwy medyczne

22 września, Dania, Grecja, Węgry i Szwecja dołączyły do Niemiec i Rumunii – czyli państw przechowywujących zapasy sprzętu medycznego w ramach rezerwy rescEU

W ramach finansowania Komisji Europejskiej 6 państw UE tworzy wspólne europejskie zapasy sprzętu ochronnego i innego niezbędnego sprzętu medycznego. Rezerwa została utworzona na wypadek nagłego zapotrzebowania poszczególnych państw członkowskich, np. w przypadku gdy dany system opieki zdrowotnej jest przeciążony bieżącą walką z koronawirusem.

Stabilność finansowa UE w obliczy Brexitu

21 września Komisja Europejska przyjęła decyzję o 18-miesięcznym okresie przejściowym, w czasie którego uczestnicy rynku finansowego UE mają ograniczyć swoją zależność od brytyjskich kontrahentów centralnych - UK central counterparties (CCPs). CCPs to podmioty, których zadaniem jest zwiększanie stabilności finansowej oraz zarządzanie potencjalnym ryzykiem. Rozliczanie centralne ma kluczowe znaczenie dla stabilności finansowej, ponieważ ogranicza ryzyko kredytowe dla firm finansowych, ogranicza ryzyko wystąpienia efektu domina w sektorze finansowym i zwiększa przejrzystość rynku. Duże uzależnienie systemu finansowego UE od usług świadczonych przez brytyjskie CCPs może powodować istotne problemy związane ze stabilnością finansową.

dr Paweł Koczkodaj

 

 

Polecamy także podsumowanie ubiegłotygodniowe:

O zdrowiu w Brukseli. Najważniejsze wydarzenia

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz