W MZ powołano zespół ds. zmian w wynagrodzeniach

28 Września 2020, 11:04 Ministerstwo Zdrowia

Minister zdrowia powołał zespół do spraw opracowania propozycji zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Do kiedy zespół ma czas na wypracowanie propozycji?

Chodzi o zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

O tym, że powstanie specjalny zespół pisaliśmy w ubiegłym tygodniu Nowela o minimalnych wynagrodzeniach. Kto przygotuje projekt?

W myśl zarządzenia zespół jest organem pomocniczym ministra zdrowia, a zadaniem zespołu jest opracowanie, a następnie przedstawienie do akceptacji ministrowi propozycji zmian przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych w zakresie zasad kształtowania wysokości najniższych wynagrodzeń zasadniczych pracowników podmiotów leczniczych.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Sekretarz Stanu nadzorujący prace Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia;

2) członkowie:

a) po jednym przedstawicielu wskazanym przez reprezentatywne organizacje związkowe oraz reprezentatywne organizacje pracodawców, o których mowa w art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 oraz z 2020 r. poz. 568),

b) Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,

c) Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia,

d) Dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia,

e) Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia,

f) Dyrektor Departamentu Systemu Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;

3) Sekretarz – przedstawiciel Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia.

Ponadto w pracach Zespołu mogą brać udział, za zgodą Przewodniczącego, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu. 

Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, a przyjęcie uchwały przez Zespół wymaga zgody Przewodniczącego oraz uzgodnionego poparcia przedstawicieli organizacji związkowych i przedstawicieli organizacji pracodawców. Poparcie uchwały przez przedstawicieli organizacji związkowych oraz organizacji pracodawców uznaje się za uzgodnione, jeżeli za uchwałą zagłosuje co najmniej 2/3 członków organizacji związkowych oraz 2/3 członków organizacji pracodawców biorących udział w głosowaniu. Do uchwał mogą być dołączone zdania odrębne członków Zespołu. 

Zespół ma czas na przedstawienie wypracowanych propozycji do 31 października br.

Źródło: MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz