Koronawirus: szpitale dostaną wyższe stawki za gotowość

28 Września 2020, 15:56 NFZ narodowy fundusz zdrowia

Szpitale III poziomu zabezpieczenia COVID-19, otrzymają wyższe stawki za gotowość do udzielania pomocy pacjentom z COVID-19 - przewiduje zarządzenie prezesa NFZ. 

Chodzi o zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jak wyjaśnia NFZ, niniejszym zarządzeniem (...) wprowadzono możliwość rozliczania hospitalizacji rozpoczętych przed 15 września 2020 r. na  zasadach określonych w zarządzeniu Nr 32/2020/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 8 marca 2020 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (z późn. zm.).

"Rozwiązanie to umożliwi szpitalom III poziomu zabezpieczenia COVID-19, które były szpitalami jednoimiennymi i do tej chwili kontynuują wcześniej rozpoczęte hospitalizacje pacjentów chorych na  COVID-19, rozliczenie udzielonych świadczeń" - wskazuje NFZ.

Przypomnijmy, że w ramach strategii walki z COVID na jesień ministerstwo zdrowia od 15 września zmieniło system zabezpieczenia miejsc dla pacjentów z COVID z systemu szpitali jednoimiennych, na trzy poziomy zabezpieczenia. Strategia walki z pandemią. Dokument Ministerstwa Zdrowia

W zarządzeniu zwiększono wartość produktu rozliczeniowego: Dodatkowa opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania świadczeń na III poziomie zabezpieczenia COVID-19. Obecnie jego wartość wynosi 40. Wcześniej było to 30 zł.

Kolejna zmiana polega na wprowadzeniu dodatkowego produktu dla III poziomu zabezpieczenia COVID-19 - Hospitalizacja związana z leczeniem specjalistycznym psychiatrycznym dzieci i młodzieży z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Za to świadczenie Fundusz zapłaci 380 zł.

Zarządzenie obowiązuje z mocą od 15 września br.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz