Lekarze: zamiast leczyć, będziemy liczyć

29 Września 2020, 9:21 lekarz

– Zamiast leczyć pacjentów, będziemy ewidencjonować i liczyć! Maseczki, rękawice, przyłbice, a także inne wyroby medyczne wykorzystywane do badań i zabiegów – mówi Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia krytycznie odnosząc się do rozporządzenia przekazanego do konsultacji.

Jak wskazują pracodawcy, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mają zostać obciążeni nowym pozamedycznym zajęciem. Chodzi o przekazany do konsultacji projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji.

Jak podaje PPOZ, ewidencjonowanie ma dotyczyć długiej listy, na której znalazło się aż 39 wyrobów medycznych określonych w załączniku rozporządzenia.

Zadaniem lekarzy POZ będzie wpisywanie nazwy handlowej każdego wyrobu medycznego, modelu, nazwy producenta, numeru seryjnego lub innego unikalnego numeru. Wymagany będzie także rok produkcji, przewidywany okres eksploatacji wyrobu medycznego zgodny z zaleceniami producenta, liczba badań albo zabiegów wykonanych przy użyciu wyrobu medycznego w roku poprzednim i źródło sfinansowania jego zakupu.
 

Zbyt rozbudowane dane

- Dane te są bardzo rozbudowane, a w przypadku liczby badań wręcz trudne do ustalenia. Zgodnie z projektem wymagane będzie także rozliczanie się ze środków ochrony osobistej, szczególnie potrzebnych w walce z epidemią COVID-19. Lekarze będą liczyć sztuki środka danego rodzaju nabytego przez podmiot w ciągu ostatnich trzech miesięcy i przekazywać dane osobno dla każdego z 12 środków określonych w załączniku do rozporządzenia (wymienia się tam m.in. maski, rękawice i przyłbice) - komentuje nowy pomysł ministerstwa Bożena Janicka.

Według PPOZ, mając na uwadze ponad 6 tysięcy podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej udzielających świadczeń w ponad 9 tysiącach miejsc, w obecnej sytuacji kadrowej POZ, jest to całkowicie nierealne i niezasadne przy obecnym kapitacyjnym finansowaniu POZ. Ponato, mając na uwadze brak wskazania źródeł finansowania nowego zadania w POZ, jest ono - według medyków - całkowicie nie do przyjęcia.

Jak wskazuje PPOZ, projekt "stanowi kolejne obciążenie placówek POZ nadmierną sprawozdawczością zabierającą czas, który powinniśmy poświęcić pacjentom".

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz