Samorząd lekarski chce zmian w tzw. specustawie covidowskiej

29 Września 2020, 11:20 koronawirus covid epidemia pandemia szpital zakaźny

Okresowe ograniczenie w stanie epidemii odpowiedzialności prawnej personelu medycznego jedynie do przypadków, w których szkoda lub krzywda wyrządzona została w sposób zawiniony wskutek co najmniej rażącego niedbalstwa - wprowadzenie takiego rozwiązania postuluje Naczelna Rada Lekarska i apeluje do ministra zdrowia, aby włączyć je do procedowanego w Sejmie projektu tzw. specustawy covidowskiej.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja zaapelował  w poniedziałek do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego o podjęcie działań zmierzających do włączenia do procedowanego w Sejmie RP projektu ustawy dotyczącej odpowiedzialności za naruszanie obowiązków służbowych lub obowiązujących przepisów przy przeciwdziałaniu COVID-19 rozwiązań zawartych w przygotowanym przez samorząd lekarski projekcie noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Projekt został ponownie przekazany resortowi.

Przypomnijmy, że projekt PNRL zakłada, że należy dostosować rozwiązania prawne regulujące zasady i zakres odpowiedzialności pracowników medycznych do nadzwyczajnych warunków w jakich obecnie działają. Według NRL, uzasadnione jest okresowe ograniczenie odpowiedzialności prawnej personelu medycznego jedynie do przypadków, w których szkoda lub krzywda wyrządzona została w sposób zawiniony wskutek co najmniej rażącego niedbalstwa.

W opinii prezesa NRL wprowadzenie regulacji ustawowych modyfikujących ogólnie obowiązujące zasady odpowiedzialności prawnej przedstawicieli zawodów medycznych, zarówno w sferze prawa karnego, cywilnego, jak i odpowiedzialności zawodowej pracowników służby zdrowia i jednostek opieki zdrowotnej udzielających świadczeń medycznych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii jest w pełni uzasadnione i konieczne.

Przykład z USA

Prezes podał przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie takie rozwiązanie zostało wprowadzone do porządku prawnego. Na poziome federalnym została podpisana przez Prezydenta Donalda Trumpa ustawa z dnia 27 marca 2020 r. (CARES Act), która przewiduje, że lekarze i inni pracownicy ochrony zdrowia, którzy w charakterze wolontariuszy świadczą usługi medyczne w okresie stanu zagrożenia zdrowia publicznego w związku z COVID-19, nie ponoszą odpowiedzialności na mocy prawa federalnego lub stanowego za jakąkolwiek szkodę spowodowaną jego działaniem lub zaniechaniem podczas świadczenia usług zdrowotnych w czasie stanu zagrożenia.

W apelu podkreślono, że projektowane rozwiązania, dotyczące modyfikacji odpowiedzialności za działania podejmowane przy przeciwdziałaniu COVID-19, nie mogą dotyczyć działań urzędników państwa, pomijając przy tym działania personelu medycznego, który pracował w warunkach narażenia życia i zdrowia własnego i swych bliskich.

Źródło: NIL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz