MZ: Więcej czasu dla zespołu ds. zmian w sieci szpitali

30 Września 2020, 10:11 Ministerstwo Zdrowia

O dodatkowe ponad dwa tygodnie Minister Zdrowia wydłużył termin, jaki ma na przedstawienie założeń zespół ds. zmian w funkcjonowaniu systemu sieci szpitali.

Chodzi o zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania założeń rozwiązań legislacyjnych dotyczących nowych zasad funkcjonowania systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

W myśl nowego zarządzenia podpisanego we wtorek, "zespół zakończy swoją działalność po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia założeń, (...) nie później jednak niż z dniem 16 października 2020 r.". Zarządzenie powołujące zespół straci moc 17 października.

Wcześniejsze zapisy przewidywały, że zespół zakończy swoją działalność po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia założeń, (...) nie później jednak niż 30 września 2020 r., a zarządzenie miało stracić moc 1 października br.

O powołaniu zespołu w pisaliśmy w połowie sierpnia br. Nowe zasady działania sieci szpitali. Kto je przygotuje?

Źródło: MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz