A. Abramowicz: obowiązek zakrywania ust i nosa wymaga interwencji legislacyjnej

30 Września 2020, 13:35 maski maseczki maska ochronna covid koronawirus

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Ministra Zdrowia w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych. Rzecznik domaga się unormowania tego obowiązku w akcie rangi ustawowej. 

Czy sprzedawca może odmówić obsługi osobie bez maseczki?

Jak czytamy w komunikacie Rzecznika MŚP, odpowiedź resortu zdrowia z dnia 11 września, na pismo powstałe w związku z wątpliwościami co do uprawnienia pracownika sklepu lub innego obiektu handlowego do samodzielnego egzekwowania od klientów obowiązku zakrywania ust i nosa oraz ewentualnej odpowiedzialności pracownika/przedsiębiorcy z tego tytułu, jest niewystarczająca.

Jak czytamy w odpowiedzi ministra z 11 września:

„Uzasadniona przyczyna odmowy sprzedaży w rozumieniu art. 135 Kw, to nie tylko regulacje prawne, ale też zasady obowiązujące w danej jednostce. Uzasadniona przyczyna jest pojęciem dość szerokim i nie ma charakteru zamkniętego. Zatem publiczne poinformowanie kupującego o warunkach zakrywania ust i nosa jako warunku sprzedaży w ocenie Ministra Zdrowia powinno wyłączyć możliwość zastosowania art. 135 kw”.

Ponadto, w ocenie Ministra Zdrowia przedmiotowa regulacja wpisuje się przede wszystkim w normy prawa cywilnego, a publiczne poinformowanie o warunku zakrywania ust i nosa należy uznać jako warunek początkowy do skutecznego skorzystania z oferty sprzedaży przez kupującego.

Czy będą zmiany legislacyjne?

W ocenie Rzecznika MŚP powyższa odpowiedź wydaje się być niewystarczająca w kontekście wciąż narastających wątpliwości względem tego problemu. Dlatego MŚP ponownie wystąpił do Ministra Zdrowia w tej sprawie, dodatkowo zadając pytanie, czy planowane są zmiany legislacyjne w celu unormowania przedmiotowego obowiązku w akcie rangi ustawowej.

Rzecznik MŚP stwierdza bowiem, że w przestrzeni publicznej pojawia się coraz więcej głosów kwestionujących podstawy prawne, na których opiera się obowiązek zakrywania ust i nosa, w tym głośne orzeczenia Sądów Rejonowych w Kościanie i Suwałkach.

W powyższych orzeczeniach sądy podniosły, że obowiązek zakrywania ust i nosa powinien być osadzony w ustawie. Podobne stanowisko zajął Rzecznik Praw Obywatelskich, w ocenie którego obowiązek zakrywania twarzy i nosa został nałożony z przekroczeniem upoważnienia ustawowego.

Rzecznik MŚP uważa, że kwestia obowiązku zakrywania ust i nosa wymaga interwencji legislacyjnej na poziomie ustawowym.

Resort zdrowia: będą zmiany

We wtorek, minister zdrowia podczas prezentacji nowych obostrzeń w strefach poinformował, że resort przygotowuje nowe brzmienie rozporządzenia dotyczącego obostrzeń.

"Nowy tekst będzie odpowiedzią na wątpliwości interpretacyjne dotyczące obowiązku zakrywania ust i nosa" - mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. 

Jak informował, wszystkie dotychczas obostrzenia pojawią się w nowej formie ustawy, a nie w akcie ujednoliconym rozporządzenia, jak miało to miejsce dotychczas. Nowe przepisy mają zostać skierowane do opiniowania na dniach.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz