Nowela o systemie powiadamiania ratunkowego z poparciem Senatu

01 Października 2020, 9:57 karetka-ratownik medyczny

Senat przyjął w środę wieczorem jednogłośnie nowelizację ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, która ma umożliwić awans zawodowy pracownikom Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR). Operatorzy numerów alarmowych zostaną ponadto objęci ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym, aby zapobiegać sytuacjom, w których dokonujący zgłoszeń bezkarnie im grożą.

Za przyjęciem noweli głosowało 96 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Nowelizacja ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego (projekt rządowy) ma umożliwić awans zawodowy pracownikom Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Chodzi o zatrzymanie najbardziej zaangażowanych i doświadczonych pracowników.

Nowela przewiduje ponadto, że operatorzy numerów alarmowych zostaną ponadto objęci ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym, aby zapobiegać sytuacjom, w których dokonujący zgłoszeń bezkarnie im grożą.

Ustawa zakłada również powstanie Krajowego Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego, mającego zajmować się m.in. utrzymaniem i rozwojem systemu teleinformatycznego CPR, nadzorem nad przestrzeganiem procedur obsługi zgłoszeń alarmowych, opracowywaniem kryteriów oceny pracy CPR i ich pracowników, przygotowywaniem i prowadzeniem szkoleń.

Źródło: senat.gov.pl

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz