O czym minister zdrowia rozmawiał z samorządem lekarskim?

01 Października 2020, 10:24 nil

Minister zdrowia spotkał się w środę z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. O czym rozmawiano?

Jak informuje NRL, 30 września 2020 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie Prezesa i Wiceprezesów Naczelnej Rady Lekarskiej z ministrem Adamem Niedzielskim.

Otwierając spotkanie minister Niedzielski omówił zarys strategii rozwoju systemu opieki zdrowotnej w Polsce i zwrócił się z prośbą o jej zaopiniowanie przez samorząd lekarski.

Według relacji NRL Prezes Rady Andrzej Matyja przedstawił najpilniejsze i aktualne postulaty:

 • Przedłużenie ustawowego upoważnienia dla kolegialnych organów izb lekarskich do podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym.
 • Podjęcie działań zmierzających do złagodzenia reżimu odpowiedzialności karnej lekarzy i lekarzy dentystów za błędy medyczne popełnione nieumyślnie.
 • Wynagrodzenia lekarzy - udział Naczelnej Izby Lekarskiej w rozmowach i pracach nad zasadami wynagradzania lekarzy i wysokością wynagrodzeń, w tym rozmowy nt. lekarzy specjalistów, których wynagrodzenie w kwocie 6.750 zł obowiązuje jedynie do końca 2020 r.
 • Wdrożenie nowego dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty”, który ma obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.
 • Stomatologia:
  • Wspieranie przez państwo systemu kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów,
  • Uporządkowanie koszyka świadczeń i wyceny świadczeń,
  • Przepisy konkursowe NFZ na udzielanie świadczeń.

Ponadto podczas spotkania rozmawiano także m.in. o:

 • udziale przedstawicieli samorządu w zespołach ministerialnych kluczowych dla systemu opieki zdrowotnej – porada farmaceutyczna,
 • współpracy przy powoływaniu przez MZ konsultantów krajowych,
 • ustnym egzaminie PES jesienią i pytaniach na egzaminach PES,
 • współpracy przy wyjaśnianiu wątpliwości ostatniej nowelizacji ustawy o zawodach lekarza,
 • powołaniu w MZ zespołu ekspertów dot. strategii walki z COVID-19,
 • spójności wytycznych i zaleceń podczas pandemii COVID-19.

Źródło: NIL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz