Opieka farmaceutyczna wsparciem dla systemu

01 Października 2020, 16:23 farmaceuta apteka senior

W Sejmie rozpoczęły się prace nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty, która usankcjonować ma w Polsce wdrożenie opieki farmaceutycznej. Jak podkreślają eksperci, to pierwszy krok, a następnym będzie stworzenie jak najbardziej optymalnego modelu tej opieki. Są zgodni, że opieka farmaceutyczna pozwoli wykorzystać w pełni kompetencje farmaceutów i będzie wsparciem dla systemu opieki zdrowotnej.

 

W czwartek odbyła się prezentacja raportu "Projekt opieki farmaceutycznej w Polsce. Jak skutecznie wdrożyć ją do polskiego systemu ochrony zdrowia?"

Autor raportu Tomasz Kaczyński z kancelarii DZP, podkreślał, że system ochrony zdrowia w Polsce nie jest tak wydajny, jak być powinien zwłaszcza biorąc pod uwagę starzejące się społeczeństwo, ograniczone zasoby kadry medyczenej, problem z finansowaniem usług zdrowotnych, a obecnie jeszcze sytuację pandemiczną. - Więc pojawia się pytanie, jak ten system wspomóc. Rozwiązaniem jest włączenie farmaceutów do systemu, aby wykorzystać ich wiedzę i kompetencje oraz wspomóc lekarzy - mówił.

Według niego, opieka powinna być wdrażana dwuetapowo: etap legalizacji i wprowadzenie ustawy o zawodzie farmaceuty oraz przepisów umożliwiających świadczenie tej opieki. Z kolei II etap to wdrożenie rozwiązań do publicznego systemu ochrony zdrowia, czyli m.in. znalezienie finansowania dla tych rozwiązań.

- I etap mamy już rozpoczęty, bo projekt ustawy jest na etapie prac sejmowych, już po kilku dyskusjach w podkomisji - przypomniał. Jak mówił, projekt wprowadza dwie fundamentalne zmiany, bo przyznaje opiece farmaceutycznej status świadczenia zdrowotnego, dzięki czemu będzie ono służyć profilaktyce i przywracaniu zdrowia. Druga zmiana, to wyraźne wskazanie jakie usługi wchodzą w pakiet opieki farmaceutycznej, czyli m.in. prowadzenie konsultacji farmaceutycznych, wykonywanie przeglądów lekowych, prowadzenie wywiadu z pacjentem. - To daje ramy prawne, które umożliwiają świadczenie tej usługi - wskazywał T. Kaczyński. Dodał, że ustawa gwarantuje odpowiednią jakość, bo świadczenia muszą być dokumentowane, świadczone w aptece, być zgodne z zasadami etyki poszanowaniem praw pacjenta.

- Projekt daje podstawowe gwarancje jakościowe, ale potrzebne jeszcze inne istotne elementy pominięte w projekcie. Konieczne jest umożliwienie wymiany informacji o pacjencie miedzy farmaceutą a innymi zawodami medycznymi, aby farmaceuta mógł od lekarza uzyskać informacje w związku z wypisaną receptą - przekonywał autor raportu.

Zwrócił ponadto uwagę, że pacjenci muszą mieć wiedzę o tej opiece: kto i na jakich zasadach ją sprawuje, a obecne przepisy o reklamie aptek uniemożliwiają wyjście z taką informacją do pacjenta. - Potrzebne są też elementy nadzoru nad tymi usługami, standardy opieki, aby była gwarancja jakości - podkreślił.

Warunkiem wdrożenia opieki farmaceutycznej jest także określenie tego, jak będzie ona finansowana.

Oszczędności dla systemu

Były wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda zaznaczył, że "wszyscy chcą opieki farmaceutycznej, ale od 30 lat nie jest ona w Polsce wprowadzona". Jak mówił,  jeżeli ma być ona świadczeniem zdrowotnym, to ktoś musi za to zapłacić.

Jak mówił, farmaceuta jest profesjonalistą medycznym, a jako państwo wydajemy b. dużo pieniędzy na kształcenie farmaceutów, zaś potem nie wykorzystujemy ich kompetencji. - Na takie marnotrastwo nie powinniśmy sobie pozwalać - przekonywał.

Podkreślał, że "opieka farmaceutyczna kosztuje, ale przynosi też oszczędności dla systemu, ponieważ trzeba koszty niewłaściwej farmakoterapii, działań niepożądanych leków, są duże, a mnóstwa hospitalizacji, a nawet zgonów z tym związanych można byłoby uniknąć dzięki opiece farmaceutycznej". Jak wskazywał, Polska na tle innych krajów mało wydaje na profilaktykę i edukację zdrowotną, a te zadania może wykonywać farmaceuta.

Także Artur Łakomiec, prezes Gemini Polska zwracał uwagę, że istotne są tu koszty niezastosowania opieki farmaceutycznej, bo pacjent jest w gorszym stanie i generuje większe koszty dla systemu.

Również Marcin Czech, b. wiceminister zdrowia i prezes elekt Polskiego Towarzystwa Farmaekonomiki wskazywał na to, że działania niepożądane leku liczone są w milionach, więc przeglądy lekowe wykonywane w ramach opieki farmaceutycznej są tak istotne.

Według niego, farmaceuta mógłby przyjąć rolę uzupełniającą w systemie ochrony zdrowia dla lekarza poz i lekarza specjalisty. - Np. rola przy szczepieniach przeciwko grypie, to już forma najbardziej zaawansowana, ale też oczekiwana - dodał.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz