Kto chce dołączyć do zespołu MZ w sprawie wynagrodzeń?

02 Października 2020, 16:44 kasa pieniądze

O włączenie swoich przedstawicieli do zespołu powołanego przez ministra zdrowia do opracowania propozycji zmian w ustawie o minimalnych wynagrodzeniach pracowników ochrony zdrowia wystąpiły do Adama Niedzielskiego samorządy zawodowe.

Przypomnijmy, że zespół do spraw opracowania propozycji zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych został powołany pod koniec września 2020 r. W MZ powołano zespół ds. zmian w wynagrodzeniach

W skierowanym przez przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Naczelnej Rady Aptekarskiej, Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Krajowej Izby Fizjoterapeutów piśmie, jego sygnatariusze podkreślają, że tworzenie Zespołu mającego w składzie oprócz przedstawicieli resortu wyłącznie po jednym przedstawicielu wskazanym przez reprezentatywne organizacje związkowe oraz reprezentatywne organizacje pracodawców jest niezrozumiałe.

Według przedstawicieli samorządów zawodowych medyków, formuła o szerszej reprezentacji strony społecznej już funkcjonuje w ramach Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, a powielanie jej zadań jest zaskakujące i markujące faktyczną konieczność dokonania radykalnych zmian w zakresie myślenia o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.

Jak podkreślono w piśmie, tylko przedstawiciele reprezentujący wszystkie osoby wykonujące określony zawód medyczny mają możliwość przedstawienia wszechstronnej analizy co do sytuacji panującej w ochronie zdrowia i to zarówno na szczeblu szpitali wysokospecjalistycznych, jak i z perspektywy najmniejszych podmiotów działających w Polsce. /Według autorów pisma, wykluczenie głosów środowiska samorządów wszystkich zawodów medycznych z prac nad dokumentem, co wielokrotnie było przedstawiane na Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia, skutkuje niedoskonałością i fragmentarycznością przyjętych rozwiązań.

Pod pismem podpisali się: Prezes NRPiP Zofia Małas, Prezes KRDL Alina Niewiadomska, Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezesa NRL Andrzej Matyja oraz Prezes Krajowej KIF Maciej Krawczyk.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz