Europejski Cancer Plan - "Uratować ponad 3 mln istnień ludzkich"

04 Października 2020, 10:01 rak nowotwór chemioterapia onkologia pacjent kroplówka szpital

Europejskie misje badawcze i innowacyjne – zainspirowane księżycową misją Apollo 11 – mają za zadanie dostarczyć rozwiązania w obszarach stanowiących największe wyzwania, przed którymi stoi Europa i świat. Są one integralną częścią programu Horyzont Europa rozpoczynającego się w 2021 r. Jedną z kluczowych misji, jest ta dotycząca chorób nowotworowych. 1 października na stronach Komisji Europejskiej opublikowano rekomendacje „Board for the Mission on Cancer”. Co takiego znajduje się w dokumencie?

Geneza dokumentu

Na zaproszenie Komisji Europejskiej w stworzeniu rekomendacji uczestniczyli eksperci zajmujący się badaniami, innowacjami, ale także praktycy z wielu obszarów. Celem działania grupy było zaproponowanie zbioru spójnych działań, które doprowadzą do osiągnięcia  ambitnego, ale i mierzalnego celu w konkretnym przedziale czasowym. Oprócz pracy eksperckiej, powstanie dokumentu było wsparte szerokimi konsultacjami, w których uczestniczyło 27 państw UE, ale także m.in. osobiście - obywatele Wspólnoty, w tym pacjenci. Jak czytamy w preambule dokumentu, wypracowane rekomendacje będą służyły jako baza dla wielu strategicznych, przyszłych działań UE – w szczególności – dla Europejskiego Cancer Planu.

Śmiałe cele

„Do 2030 r. uratowanie ponad 3 mln istnień ludzkich, żyjąc dłużej i lepiej” – to cel postawiony przez autorów rekomendacji. Jego osiągnięcie ma być możliwe poprzez realizację 13 zaleceń dotyczących konkretnych działań mających za zadanie m.in. lepsze zrozumienie chorób nowotworowych. Są to kolejno:

 1. Uruchomienie UNCAN.eu – europejskiej inicjatywy mającej pomóc w lepszym zrozumieniu chorób nowotworowych.
 2. Rozwinięcie ogólnoeuropejskiego programu badawczego w celu identyfikacji ryzyk genowych (ang. polygenic risk scores – PRS).
 3. Wsparcie rozwoju i wdrożenia skutecznych strategii prewencji nowotworów w UE.
 4. Optymalizacja obecnie istniejących programów skriningowych, a także rozwinięcie nowego podejścia do skriningów i wczesnego wykrywania chorób.
 5. Poprawa i wdrożenie medycyny spersonalizowanej dla wszystkich pacjentów onkologicznych w UE.
 6. Wdrożenie ogólnoeuropejskiego programu badawczego dotyczącego wczesnego diagnozowania i minimalnie inwazyjnego leczenia.
 7. Wdrożenie ogólnoeuropejskiego programu badawczego mającego na celu poprawę jakości życia pacjentów onkologicznych, ale także osób po leczeniu onkologicznym, ich rodzin i opiekunów oraz wszystkich osób z podwyższonym ryzykiem zachorowania.
 8. Stworzenie Europejskiego Cyfrowego Centrum Pacjenta, gdzie będą mogły być przechowywane i udostępniane dane służące celom medycyny spersonalizowanej. 
 9. Osiągnięcie równości w dostępie do opieki onkologicznej w UE w czasie całego kontinuum choroby.
 10. Ustanowienie sieci kompleksowej infrastruktury onkologicznej w UE w celu poprawy jakości badań i opieki.
 11. Nowotwory dziecięce, nowotwory młodzieży i młodych dorosłych: leczyć więcej i leczyć lepiej.
 12. Przyspieszenie innowacji i wdrożenie nowych technologii. Stworzenie sieci laboratoriów skoncentrowanych na onkologii (angOncology-focused Living Labs).
 13. Transformacja sposobu postrzegania chorób nowotworowych, komunikacji oraz budowania potencjału. 

Instrukcja obsługi

Oprócz samych rekomendacji w dokumencie znajdują się również informacje na temat sposobów ich praktycznego wdrożenia – „od rekomendacji do konkretnych działań”. Znajdziemy tam również część dotyczącą aktywizacji obywateli UE w celu poprawy m.in. prewencji nowotworów, a także informacje dotyczące pandemii SARS-CoV-2 i związanymi z tym dla onkologii implikacjami.

Szczegółowy opis wszystkich rekomendacji znajduje się w dokumencie „Conquering cancer: mission possibile”, dostępnym tutaj.

dr Paweł Koczkodaj

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz