Ratownicy medyczni proponują własne poprawki ws. dyżurów

05 Października 2020, 13:25 karetka-ratownik medyczny

Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych ocenił, że proponowane przez resort zdrowia zmiany w art. 95 ustawy o działalności leczniczej uczynią z nich "tanią siłę roboczą". Jak wskazuje resort, zmiana ma umożliwić odbywanie dyżurów medycznych w zespołach ratownictwa medycznego, jednak ratownicy przygotowali własną propozycję noweli przepisów w tym zakresie.

Przypomnijmy, że we wrześniu ratownicy medyczni ogłosili odwieszenie protestu Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych odwiesza protesti domagają się realizacji postulatów w porozumienia z 2019 r. Zniecierpliwieni brakiem działań ze strony MZ odrzucili zaproszenie na spotkanie w MZ na początku października i domagają się konkretnych propozycji zapisów wraz z harmonogramem ich wdrażania.

Ministerstwo zdrowia w  piśmie do Komitetu Protestacyjnego wskazało propozycję zmiany w art. 95 ustawy o działalności leczniczej. „Zmiana ta ma umożliwić odbywanie dyżurów medycznych w zespołach ratownictwa medycznego” - wyjaśnia MZ. Jak przewiduje projekt, do art. 95 dodano ust. 1a w brzmieniu: „osoby wchodzące w skład zespołów ratownictwa medycznego, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, mogą być zobowiązane do pełnienia w zakładzie leczniczym tego podmiotu dyżuru medycznego”.

Dyżury bez dodatków

Proponowana zmiana określa również wynagrodzenie za te dyżury; ma to być „stawka odpowiadająca normalnemu wynagrodzeniu tych osób, o których mowa w art. 1511 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Ratownikom za pracę w czasie dyżurów nie przysługiwałyby dodatki, o których mowa w art. 1511 par. 1 – 3 ustawy Kodeks pracy".

Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych krytycznie ocenia propozycję MZ. W odpowiedzi do resortu ratownicy medyczni przedstawili własną propozycję zmian w art. 95. Jak proponują, osoby wykonujące zawód ratownika medycznego, bez względu na posiadane wykształcenie, mogą być zobowiązane do pełnienia, po wyrażeniu pisemnej zgody, w zakładzie leczniczym tego podmiotu dyżuru medycznego.

W ocenie ratowników med., proponowana przez ministerstwo zmiana przepisów doprowadzi do wykluczenia ratowników zatrudnionych w SPRM oraz nierównego traktowania w stosunku do innych grup zawodowych, wykonujących te same lub podobne czynności w różnych podmiotach.

„Dodatkowo zapis o braku zastosowania zwiększenia wynagrodzenia zgodnie z art. 1511 par. 1 – 3 spowoduje uczynienie ratownika medycznego tanią siłą roboczą, a na taką sytuację, jak również na zapisy niezgodne z Kodeksem Pracy, nie ma naszej zgody” - czytamy w piśmie skierowanym do ministra zdrowia.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz