Rozwiąż problemy polskiego systemu ochrony zdrowia

05 Października 2020, 15:05

Na różne problemy systemu ochrony zdrowia eksperci wskazują już od lat, jednak dotąd nie udało się stworzyć modelu optymalnego i wprowadzić kompleksowych rozwiązań, aby system ten stał się bardziej wydolny i odpowiadał na potrzeby pacjentów. Rozwiązania w tym zakresie mogą zaproponować przyszli specjaliści w zakresie zarządzania opieką zdrowotną w ramach konkursu „Future Proofing Healthcare – w poszukiwaniu wzorców systemu ochrony zdrowia”. 

Według Indeksu Zrównoważonego Rozwoju Systemu Ochrony Zdrowia 2019 polski system ochrony zdrowia plasuje się na 23. pozycji wśród 30 krajów Europy. Indeks pokazuje, w jaki sposób system jest przygotowany na potrzeby przyszłych pokoleń. Polski Panel Ekspertów postanowił zapytać osoby zainteresowane organizacją ochrony zdrowia o kierunki zmian, które poprawią sytuację w służbie zdrowia. Celem konkursu jest zainteresowanie przyszłych specjalistów z zakresu zarządzania w opiece zdrowotnej i wypracowanie przez nich rozwiązań, które pomogą usprawnić nasz system.

Założeniem konkursu jest przygotowanie rekomendacji zmian w wybranym obszarze ochrony zdrowia na bazie najlepszych praktyk stosowanych w innych krajach europejskich ujętych w Indeksach FutureProofing Healthcare (Indeks Zrównoważonego Rozwoju Systemów Ochrony Zdrowia, Indeks Stwardnienia Rozsianego, Indeks Raka Piersi). 

Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy prezentującej rozwiązanie funkcjonujące w wybranym kraju zawartym w Indeksach, dzięki któremu jest on liderem w wybranym parametrze lub mierniku Indeksu. Powinno być to rozwiązanie, którego wdrożenie mogłoby być rekomendowane również w Polsce, a  więc uwzględniające polskie realia. 

 

- Siłą Indeksów jest dostarczanie inspiracji do podejmowania inicjatyw i czerpanie dobrych praktyk od krajów, które znalazły się wyżej w rankingu. Celem naszego konkursu jest więc zwrócenie uwagi na wybrany aspekt ochrony zdrowia w Polsce, który wymaga poprawy i – na przykładzie państwa, będącego liderem w danym mierniku – zaprezentowanie rozwiązania, które wdrożone w Polsce wpłynie nie tylko na naszą pozycję w rankingu, ale przede wszystkim na poprawę jakości opieki medycznej z punktu widzenia pacjentów– mówi prof. Ryszard Gellert, przewodniczący komisji konkursowej. Jak dodaje, taka inicjatywa jest ważna i potrzebna, bo wskazuje, jak wiele wyzwań stoi przed systemem ochrony zdrowia w Polsce.

 

Zasady konkursu

 

Praca konkursowa powinna zostać przygotowana indywidualnie lub w dwuosobowym zespole. Konkurs trwa od 1 października do 10 listopada br. Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję konkursową, w skład której weszli: prof. Ryszard Gellert – Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, prof. Ewelina Nojszewska  –  Katedra Ekonomii Stosowanej, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny, dr Małgorzata Gałązka-Sobotka – Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia na Uczelni Łazarskiego oraz Wiktor Janicki – Dyrektor Generalny Roche Polska. Na laureatów konkursu czekają nagrody w postaci tabletów ale również możliwość opublikowania fragmentu swojej pracy w mediach. 

Nazwiska laureatów  konkursu zostaną ogłoszone podczas III Kongresu Ekonomii dla Zdrowia organizowanego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO. Laureat I miejsca będzie tam także miał możliwość zaprezentowania swojej pracy. 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uczelnia Łazarskiego oraz Roche Polska. Patronat honorowy nad inicjatywą objął Główny Inspektor Sanitarny. Redakcja Polityki Zdrowotnej udzieliła patronatu medialnego.

Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać od 1 października do 10 listopada br. na adres: konkurs@futureproofinghealthcare.com

Szczegóły i regulamin konkursu znajdują się na stronie: www.FutureProofingHealthcare.com/konkurs

Indeks Zrównoważonego Rozwoju Systemów Ochrony Zdrowia 2019, Indeks Stwardnienia Rozsianego 2019 i Indeks Raka Piersi 2018 powstały w oparciu o dane Indeksów FutureProofing Healthcare, które umożliwiają porównanie systemów ochrony zdrowia w 30 krajach Europy. Celem tworzenia Indeksów jest konstruktywne poszukiwanie rozwiązań, ulepszanie systemów tak, aby odpowiadały potrzebom społeczeństwa, a w szczególności pacjentom. Indeksy powstały w oparciu o dane platformy FutureProofing Healthcare, która agreguje dane z dziesiątek badań opublikowanych przez m.in. Bank Światowy, WHO, OECD, aby pokazać stan przygotowania systemu zdrowia na potrzeby przyszłych pokoleń.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz