Odpady medyczne: samorząd lekarski apeluje o zmiany

06 Października 2020, 10:47 lekarz recepta

O ograniczenie w 2020 r. obowiązków administracyjnych nałożonych na placówki medyczne w zakresie sprawozdawczości o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami - apeluje Naczelna Rada Lekarska do ministra środowiska i klimatu.

Jak podkreśla Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, w roku 2020 polskie placówki ochrony zdrowia zajęte są zwalczaniem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa oraz dostosowaniem swojej działalności do obowiązujących w tym zakresie zaleceń nakładających nowy, wzmożony reżim sanitarny.

W ocenie Prezydium NRL istnieje bardzo silne uzasadnienie dla zwolnienia, zwłaszcza w okresie epidemii, podmiotów wykonujących działalność leczniczą, a w szczególności lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących działalność w formie praktyki zawodowej, z nadmiernych obowiązków administracyjnych związanych ze sprawozdawaniem o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

NRL przypomina, że w myśl art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wytwórca odpadów, w tym także podmiot wykonujący działalność leczniczą, zobowiązany jest do składania rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Zgodnie z art. 237ea ust. 2 ustawy o odpadach termin złożenia sprawozdania za rok 2019 związanego z gospodarką odpadami upływa w dniu 31 października 2020 r. Sprawozdanie to powinno być zgłoszone elektronicznie za pośrednictwem Bazy Danych o Odpadach.   

Sprawozdawczość od trzech grup podmiotów

Prezydium zwraca uwagę, że obecnie sprawozdawczość w zakresie odpadów, w tym również odpadów medycznych, prowadzą aż 3 grupy podmiotów, tj. podmiot wytwarzający odpady (np. praktyka lekarska), firma transportująca odpady i firma utylizująca odpady.

"W pierwszej kolejności należy zatem rozważyć możliwość zwolnienia podmiotów wykonujących działalność leczniczą, szczególnie praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów, z konieczności sprawozdawania z wytworzonych odpadów i scedowanie tego obowiązku na firmy transportujące, które obecnie także muszą ewidencjonować transportowane odpady" - proponuje samorząd lekarski.

Utrzymać papierowe karty

NRL wskazuje, że "znaczącym uproszczeniem dla podmiotów działających w sektorze ochrony zdrowia, szczególnie w roku kiedy zmagamy się z epidemią, byłoby już natomiast utrzymanie dotychczasowej sprawozdawczości w formie papierowych kart przekazania odpadów".

Jak podkreśla Rada, w przypadku lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących praktyki zawodowe o wiele łatwiejsze jest wytworzenie papierowej karty przekazania odpadu niż jej elektronicznej wersji na portalu BDO.

"Obecnie co do zasady cała sprawozdawczość z zakresu odpadów powinna odbywać się w formie elektronicznej, co wymaga poświęcenia przez lekarza prowadzącego praktykę zawodową znacznego nakładu pracy na opanowanie nowego dla niego sytemu. Od stycznia 2020 roku karty przekazania odpadów wystawia się w systemie elektronicznym BDO. Wprawdzie w okresie przejściowym karty przekazania odpadów mogą być wystawione w formie papierowej, ale okres ten trwa jedynie do dnia 31 grudnia 2020 r." - wyjaśnia Rada.

Prezydium NRL apeluje więc o utrzymanie dla lekarzy i lekarzy dentystów możliwości realizacji obowiązków sprawozdawczych z zakresu wytwarzania odpadów w postaci papierowej.

Źródło: NIL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz