Leczenie zaawansowanego czerniaka w ponad 20 ośrodkach

06 Października 2020, 12:10 slonce czerniak opalanie sie

Od 1 września 2020r. tylko 24 ośrodki w Polsce mogą leczyć pacjentów z zaawansowanym czerniakiem. Są to wyłącznie ośrodki wysokospecjalistyczne. Pozostałe placówki mają czas na "przekazanie" swoich pacjentów do końca roku 2020.

W ramach kampanii „Masz czerniaka? Sprawdź, gdzie się leczyć” Akademia Czerniaka informuje o zmianach w zasadach leczenia zaawansowanego czerniaka oraz wynikających z nich korzyściach dla pacjentów.

Do tej pory, leczeniem pacjentów z zaawansowanymi czerniakami zajmowało się ponad 60 placówek w całej Polsce, jednak tylko część z tych ośrodków (24) miała pełny dostęp do terapii, specjalistów oraz badań diagnostycznych.

Założenia nowego programu zakładają więc, że leczeniem pacjentów z zaawansowanymi czerniakami mogą zajmować się wyłącznie ośrodki wysokospecjalistyczne, które posiadają pełen zakres terapii i usług.

- Takie rozwiązanie jest korzystne dla pacjentów z wielu względów. Wiemy, że część pacjentów będzie musiała dalej dojeżdżać do ośrodka koordynującego leczenie, ale z drugiej strony będzie miała dostęp do najbardziej doświadczonych w tym obszarze lekarzy. Dziś pacjenci mają utrudniony dostęp do informacji, który ośrodek ma rzeczywiste duże doświadczenie w terapii czerniaków -  podkreśla prof. Piotr Rutkowski, Kierownik Kliniki Nowotwór Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Narodowego Instytutu Onkologii in. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego, przewodniczący Akademii Czarniaka, sekcji naukowej polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.  

Ostre kryteria wejścia

Każdy nowo zdiagnozowany pacjent trafi więc do jednego z 24 ośrodków, które:

- mają doświadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu chorych na czerniaki w liczbie co najmniej 50 pacjentów rocznie,

- gwarantują posiadanie zespołu lekarzy specjalistów w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii, chirurgii onkologicznej, radioterapii onkologicznej oraz pielęgniarki przeszkolonej w zakresie podawania cytostatyków,

- zapewniają realizację badań: laboratoryjnych (biochemiczne, hematologiczne, hormonalne), RTG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, USG, EKG, badania histopatologicznego i endoskopowego (kolonoskopię), oceny obecności mutacji BRAF V600 oraz badań mikrobiologicznych (bakteriologiczne, wirusologiczne, mykologiczne),

- posiadają dostęp do wszystkich opcji terapeutycznych: chirurgii, radioterapii, leczenia systemowego, w tym do immunoterapii oraz leczenia celowanego.

Wymagania stawiane ośrodkom leczniczym odzwierciedlają kryteria wskazane przez międzynarodowe towarzystwo ECCO – European CanCer Organisation oraz są zbieżne z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, konsultantów krajowych ds. chirurgii onkologicznej oraz onkologii klinicznej.  

Gdzie się leczyć?

W każdym województwie znajduje się co najmniej jeden ośrodek leczenia zaawansowanych czerniaków.

Lista ośrodków kompleksowego leczenia, wraz z danymi kontaktowymi, jest dostępna na stronie AkademiaCzerniaka

Pacjenci do tej pory leczeni w innych ośrodkach będą przekazywani do nowych placówek w tym samym województwie w ramach uzgodnień i umów między szpitalami. Przeniesienie pacjentów nastąpi do końca 2020 r.    

Leczenia pacjentów z wczesnymi czerniakami

Wstępna diagnostyka znamion barwnikowych oraz zabiegi chirurgiczne, w tym wycięcie czarniaka może być wykonywane w większej liczbie ośrodków.

Pacjenci, u których zdiagnozowano czerniaka we wczesnym stadium rozwoju (bez zajętych węzłów chłonnych, bez mikro-przerzutów oraz przerzutów odległych) mogą pozostawać pod opieką m.in. dermatologów oraz chirurgów.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz