Ust. o zawodzie farmaceuty: sejmowa komisja wniosła poprawki

06 Października 2020, 16:36

Sejmowa komisja zdrowia omówiła we wtorek sprawozdanie podkomisji do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Podczas 4-godzinnego posiedzenia posłowie zgłaszali poprawki.

Przewodniczący podkomisji nadzwyczajnej Paweł Rychlik (PiS) przedstawiając sprawozdanie podkreślał, że celem regulacji jest realizacja zapisów zawartych w dokumencie "Polityka lekowa na lata 2018-2022" w zakresie, w jakim dotyczą spraw związanych z usługami świadczonymi przez farmaceutów.

Jak mówił, chodzi też o uregulowanie w jednej ustawie wszystkich kwestii dotyczących zasad wykonywania tego zawodu. Wskazywał też na wynikającą z demografii i starzenia się społeczeństwa, potrzebę lepszego wykorzystania potencjału zawodowego farmaceutów, którzy dziś pełnią funkcje związane z dystrybucją leków".

W czasie posiedzenia komisji poparcie większości uzyskała poprawka posła Rajmunda Millera (KO), przewidująca, aby w definicji "usługi farmacji klinicznej" określenie "wsparcie lekarza prowadzącego leczenie w kształtowaniu planu lekowego danego pacjenta" zastąpić "wsparciem lekarza prowadzącego leczenie w zakresie farmakoterapii". Jak uzasadniał R. Miller,  pojęcie plan lekowy pacjenta nie zostało zdefiniowane w projekcie ustawy, a lekarz obecnie nie ma obowiązku tworzenia takiego planu. Według niego, użycie takiego pojęcia mogłoby mylnie sugerować, że istnieje ustawowy obowiązek lekarza do tworzenia indywidualnego planu lekowego dla każdego pacjenta.

Odrzucone zostały z kolei poprawki posłanki Marceliny Zawiszy (Lewica) przewidujące m.in., że w ramach opieki farmaceutycznej farmaceuta mógłby zlecać testy diagnostyczne, a także wykonywać szczepienia, a ponadto umożliwiające odbycie porady farmaceutycznej  w domu pacjenta. 

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski poinformował, że rząd nie popiera tych poprawek i podkreślał, że zespół ds. opieki farmaceutycznej w ministerstwie określi szczegółowo zakres opieki farmaceutycznej, zasady współpracy z lekarzem i prowadzenia dokumentacji farmaceutycznej. Jak mówił, po planowanym pilotażu opieki farmaceutycznej, zaproponowane zostaną zmiany do ustawy w tym zakresie.

Teraz projekt trafi do drugiego czytania w Sejmie.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz