Tegoroczny budżet znowelizowany przez Sejm. Jaki deficyt?

08 Października 2020, 9:40 pieniądze

Deficyt na koniec tego roku ma wynieść 109,3 miliarda złotych - przewiduje znowelizowana w środę wieczorem przez Sejm tegoroczna ustawa budżetowa.

Za przyjęciem ustawy głosowało 232 posłów, przeciw było 218 posłów, a jeden wstrzymał się od głosu. Teraz nowela budżetu trafi do Senatu.

Sejm przyjął kilka poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu przez posłów PiS, zarekomendowanych przez sejmową komisję finansów. 

Chodzi m.in. o dopisanie do programów rządowych programu "Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage" w Toruniu. Na ten cel jeszcze w tym roku  ma zostać przeznaczone 32 mln zł. Kolejna przewiduje przeniesienie części środków w obrębie Sądu Najwyższego na wzrost wynagrodzeń dla pracowników cywilnych sądu o około 550 zł brutto na jeden etat. Przyjęto też poprawkę dotyczącą zmniejszenia wydatków na uposażenie sędziów w stanie spoczynku na rzecz świadczeń emerytów i rencistów Służby Więziennej w wysokości 11,4 mln zł. Przesunięto też 10 mln zł z finansowania komend powiatowych policji na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, z przeznaczeniem na wsparcie systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej.

 

Poprawki zwiększające nakłady na zdrowie odrzucone

Odrzucone zostały z kolei poprawka Lewicy o przesunięciu 3 mld zł z obrony narodowej na leczenie i profilaktykę.

 

Nie uzyskała poparcia większości również poprawka zgłoszona przez klub Koalicji Obywatelskiej zmniejszająca wydatki na obronę narodową o 5 mld zł i przekazująca 2 mld zł na programy polityki zdrowotnej, a 3 mld zł - na zwiększenie subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego.

 

109,3 mld zł deficytu

Zgodnie z ustawą, limit wydatków budżetowych wzrósł o 72,7 mld zł w porównaniu do obowiązującej jeszcze ustawy budżetowej - do 508 mld zł. Dochody są szacowane na 398,7 mld zł, a zakładany deficyt nie przekroczy 109,3 mld zł, wobec zerowego deficytu planowanego wcześniej.

Jak założono, dochody budżetu będą niższe od planowanych o 36,7 mld zł, zaś dochody podatkowe - o 40,3 mld zł. Wyższe o 3,6 mld zł mają być z kolei dochody niepodatkowe.

Projekt przewiduje, że spadek PKB w całym 2020 r. wyniesie 4,6 proc., wobec pierwotnie zakładanego wzrostu o 3,7 proc. Zatrudnienie w gospodarce narodowej spadnie o 2,4 proc., zaś płace wzrosną o 3,5 proc., czyli wolniej niż w poprzednich latach.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz