Rada Przejrzystości: czym zajmie się na najbliższym posiedzeniu?

09 Października 2020, 10:28 AOTMiT

Najbliższe posiedzenie Rady Przejrzystości przy AOTMiT zaplanowano na poniedziałek 12 października br. W porządku obrad jest m.in. zaopiniowanie projektu programu MZ "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026”, ale także ewentualnych zmian w programie lekowym leczenia łuszczycy plackowatej.

Porządek obrad posiedzenia 12 października obejmuje:

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności włączenia koncentratu rekombinowanego wieprzowego czynnika VIII (OBIZUR), w ramach modułu 4 programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023”.

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026”.

Przygotowanie opinii w zakresie zasadności finansowania badania krwiodawców w kierunku HEV.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności wprowadzenia zmian w programie lekowym „Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (ISD-10 L40.0)”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

  • Opdivo (nivolumab) we wskazaniu: rak nerki (ICD10: C64) w I linii leczenia,
  • Yervoy (ipilimumab) we wskazaniu: rak nerki (ICD10: C64) w I linii leczenia,
  • Nerlynx (neratynib) we wskazaniu: nowotwór złośliwy piersi (sutka) HER2+.
  • Ofev (nintedanib) we wskazaniu: włóknienie płuc w przebiegu twardziny układowej (ICD10: J84.1).

Przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji w zakresie Profilaktyki nowotworów głowy i szyi wraz z odniesieniem do modelowego rozwiązania pn. „Profilaktyka nowotworów głowy i szyi”.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  • „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowca w latach 2021-2024”,
  • „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciw meningokokom w Gminie Góra Kalwaria”.

Źródło: AOTMiT

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz