Powstanie rejestr przezcewnikowych zabiegów na zastawkach serca

12 Października 2020, 10:24 ezdrowie informatyzacja komputer

Powstanie rejestr przezcewnikowych zabiegów na zastawkach serca - wynika z projektu rozporządzenia MZ, który trafił właśnie do konsultacji publicznych. 

- Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w leczeniu chorób układu krążenia opracowano i rozpowszechniono przezcewnikowe metody leczenia zastawek serca. Zabiegi te wymagają szczególnych kompetencji od operatorów i zespołu medycznego warunkujących wysoki standard opieki nad pacjentami. Ze względu na nowatorstwo tych technologii medycznych, jak również wysokie jednostkowe koszty tych zabiegów, jest uzasadnione utworzenie rejestru medycznego mającego na celu monitorowanie i ocenę jakości, bezpieczeństwa, skuteczności i efektywności wykonywania zabiegów leczenia zastawek serca metodami przezcewnikowymi - czytamy w uzasadnieniu.

Projekt przewiduje utworzenie rejestru medycznego gromadzącego dane dotyczące wykonywanych w Polsce przezcewnikowych zabiegów na zastawkach serca, tj. zastawce aortalnej, mitralnej, trójdzielnej i płucnej - „POL-TaVALVE”. Analiza gromadzonych w rejestrze danych ma pozwolić na obiektywną ocenę wyników zastosowanego leczenia u pacjentów w perspektywie wczesnej, średnio-, jak i długoterminowej w podmiotach wykonujących te wysokospecjalistyczne świadczenia.

Jak wskazuje resort zdrowia, takie zabiegi przeprowadzane są w 49 podmiotach leczniczych. Placówki te, zgodnie z treścią rozporządzenia, będą zobowiązane do uzupełniania rejestru o informacje dot. danych pacjenta oraz oceny stanu zdrowia pacjenta (od momentu kwalifikacji do zabiegu, poprzez przebyte badania diagnostyczne, proces leczenia aż po hospitalizacje, informacje o zdarzeniach niepożądanych oraz o standardzie monitorowania stanu zdrowia wraz z informacją o ewentualnych powikłaniach pacjenta). 

Kto będzie prowadził rejestr?

Zgodnie z treścią projektu, rejestr prowadzić ma Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Rejestr ma wykorzystywać szeroko stosowane w ochronie zdrowia skale i klasyfikacje, w tym Międzynarodową Statystyczną Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD). Usługodawcy będą mieli obowiązek przekazywania odpowiednich danych do rejestru nieodpłatnie w określonym terminie (do 10 dnia każdego meisiąca). 

Uruchomienie rejestru ma nastąpić nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Koszt utrzymania rejestru oszacowano na: 89 tys. zł w 2020 r., 120 tys. zł w 2021 r., 138 tys. zł w 2022 r. 

Od 2023 r. założono coroczny wzrost kosztów o 15%. Co będzie oznaczało koszt:

  • w 2021 r. – 120 000,00 zł;
  • w 2022 r. – 138 000,00 zł;
  • w 2023 r. – 161 040,00 zł;
  • w 2024 r. – 185 196,00 zł;
  • w 2025 r. – 212 976,00 zł;
  • w 2026 r. – 244 922,00 zł;
  • w 2027 r. – 281 660,00 zł;
  • w 2028 r. – 323 909,00 zł;
  • w 2029 r. – 372 496,00 zł;
  • w 2030 r. – 428 370,00 zł.

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz