NFZ: stawki za opiekę nad pacjentami z COVID-19 w POZ

12 Października 2020, 13:33 diagnosta koronawirus covid epidemia pandemia lekarz ochrona osobista

W związku z nowym schematem ścieżki pacjenta z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia COVID-19, Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził nowe produkty rozliczeniowe. Na ile wyceniono teleporadę? 

Chodzi o zarządzenie zmieniające w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Nowe produkty rozliczeniowe. Za ile?

Do zarządzenia, w związku w wejściem nowego schematu ścieżki pacjenta z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem i nowymi obowiązkami m.in. lekarzy POZ, wprowadzono nowe produkty rozliczeniowe (wraz z wartościami opłat ryczałtowych oraz cen świadczeń opieki zdrowotnej), aby umożliwić rozliczenie świadczeń.

Są to: Teleporada lekarska na  rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (wartość 40), Porada lekarska na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (wartość 75),  Lekarska wizyta domowa na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w  kierunku SARS-CoV-2 (wartość 100),  Opłata ryczałtowa za  gotowość mobilnego zespołu wymazowego (wartość 700).

Ponadto NFZ przypomina, że z uwagi na sytuację epidemiologiczną wyznaczono w każdym z województw szpital IV poziomu (na podstawie polecenia wojewody) obowiązany do udzielania świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Dedykowanym im  produktem rozliczeniowym jest: Opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania świadczeń dla szpitala IV poziomu zabezpieczenia COViD-19 w województwie (nd).

Kara za odmowę przyjęcia pacjenta

Jak wskazuje NFZ, jednocześnie, ze względu na powtarzające się sytuacje odmowy przyjęcia pacjentów przez podmioty wyznaczone do realizacji zadań mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, "wprowadzono mechanizm umożliwiający zmniejszenie płatności z tytułu opłaty ryczałtowej za gotowość do udzielania świadczeń, za dobę, w której nastąpiła nieuzasadniona odmowa przyjęcia pacjenta wymagającego hospitalizacji".

Źródło: NFZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz