INFARMA o poprawie dostępu do patomorfologii

13 Października 2020, 14:51 Laboratorium

Zmiany w zakresie poprawy dostępu do badań patomorfologicznych i podniesienia ich jakości pozwolą szybciej i lepiej diagnozować polskich pacjentów, a także skuteczniej ich leczyć dzięki rozwiązaniom medycyny personalizowanej. Dlatego INFARMA liczy na jak najszybsze przełożenie deklaracji MZ w tym zakresie na realne działania.

INFARMA z nadzieją odnosi się do deklaracji Ministerstwa Zdrowia w zakresie poprawy dostępu do badań patomorfologicznych w Polsce i poprawy jakości wyników tych badań oraz liczy, że deklaracje uda się jak najszybciej przekuć w realne działania. Chodzi m.in. o wdrożenie rozporządzenia w sprawie pilotażu finansowania badań patomorfologicznych. 

Dzięki wykorzystaniu najnowszych osiągnięć biologii molekularnej, medycyna personalizowana umożliwia diagnozowanie poprzez określanie profilu molekularnego choroby, a następnie dobranie najlepszego leku dla danego pacjenta. Nowoczesne leczenie coraz częściej jest rodzajem terapii celowanej. 

Ograniczony dostęp do terapii celowanych

- Na listach refundacyjnych pojawia się coraz więcej nowoczesnych leków, stosowanych w ramach terapii celowanych, w szczególności w obszarze onkologii. Aby pacjenci mogli rzeczywiście stać się beneficjentami tych rozwiązań, konieczna jest właściwa diagnostyka molekularna - wysokiej jakości i na czas, która pozwoli chorych zakwalifikować do leczenia. To trudna sytuacja, kiedy lek potencjalnie jest dostępny, ale barierą staje się brak możliwości diagnostycznych. Ale niestety jest to jedna z przyczyn, dla której pacjenci w Polsce wciąż mają bardziej ograniczony dostęp do leczenia zgodnego z wytycznymi medycznymi niż chorzy w innych krajach Unii Europejskiej – podkreśla Nienke Feenstra, Prezes Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Ostatni raport Najwyższej Izby Kontroli „O organizacji, dostępności i jakości diagnostyki patomorfologicznej” wskazuje, że w latach 2017-2019 dostęp do dobrej diagnostyki patomorfologicznej był znacząco ograniczony. NIK: poważne błędy w diagnozach, patomorfologia do zmiany

Grupa Robocza ds. Medycyny Personalizowanej, działająca w strukturach INFARMY, we współpracy z ekspertami od kilku lat prowadzi działania na rzecz poprawy jakości badań molekularnych. Współpraca z Polską Koalicją Medycyny Personalizowanej - Stowarzyszeniem (PKMP), pod przewodnictwem Prezes dr n. med. Beaty Jagielskiej oraz prof. dr hab. n. med. Andrzejem Marszałkiem, Konsultantem Krajowym w dziedzinie Patomorfologii, jednocześnie Prezesem Polskiego Towarzystwa Patologów oraz Haliną Wąsikowską - Kutaj, dyrektorem Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, pozwoliła na określenie kluczowych ograniczeń w zakresie patomorfologii, wymagających natychmiastowej poprawy.

Kluczowe obszary

Jednym z kluczowych elementów koniecznych dla poprawy jakości badań diagnostycznych jest urealnienie finansowania tych świadczeń. Od dwóch lat wzrosła wycena świadczeń diagnostyki molekularnej, ale w dalszym na poprawę w tym zakresie czeka diagnostyka patomorfologiczna, która warunkuje pobranie, przygotowanie i dalszą ocenę - w tym molekularną, materiału biologicznego. Dzięki wysiłkom środowiska patomorfologów wkrótce będzie możliwy pilotaż w tej sprawie. Będzie pilotaż kompleksowych badań patomorfologicznych - jest projekt

Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia przyznają, że konieczne są diametralne zmiany w polskiej patomorfologii i podkreślają, że jesteśmy w trakcie przełomowych zmian w tym obszarze. Wciąż wyczekiwane jest rozporządzanie Ministra Zdrowia dotyczące pilotażu finansowania badań patomorfologicznych, opartego na wystandaryzowanej ścieżce badania patomorfologicznego. Może to oznaczać, że od stycznia 2022 r. badania patomorfologiczne mogłyby być niezależnie finansowane, a NFZ jako płatnik mógłby to uzależnić od spełniania kryteriów jakościowych. 

„Cieszymy się, że Ministerstwo Zdrowia widzi potrzebę zmiany i deklaruje konkretne działania. Wierzymy w szybkie wdrożenie rozporządzenia w zakresie pilotażu finansowania badań patomorfologicznych, a także mamy nadzieję na kolejne kroki, które pozwolą zwiększyć liczbę patomorfologów, poprawić dostępność badań, skrócić czas oczekiwania na wyniki i poprawić jakość tych wyników - wskazuje N. Feenstra. Jak dodaje, dynamiczne zmiany w zakresie patomorfologii są absolutnie konieczne jeżeli Polska chce podjąć starania o poprawę wyników zdrowotnych.

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz