Opieka psychiatryczna: nowe normy zatrudnienia pielęgniarek

15 Października 2020, 11:55 pielęgniarka

Określenie nowych norm zatrudnienia dla pielęgniarek udzielających świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych oraz w warunkach stacjonarnych w izbie przyjęć - przewiduje projekt rozporządzenia, który trafił do konsultacji społecznych.

Chodzi o rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Głównym celem wprowadzenia zmian w rozporządzeniu z 19 czerwca 2019 r.  "jest określenie w załącznikach nr 1 i 3 do rozporządzenia nowych norm zatrudnienia dla pielęgniarek udzielających świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych oraz w warunkach stacjonarnych w izbie przyjęć".

Jak wskazuje MZ, ponadto, w załączniku nr 2 do rozporządzenia dokonano zmian w zakresie warunków realizacji świadczeń gwarantowanych w odniesieniu do personelu pielęgniarskiego (lp. 1-11 i 14). Zmiany dotyczą rezygnacji z określenia norm zatrudnienia dla pielęgniarek (równoważników etatu pielęgniarki na łóżko oraz kwalifikacji zawodowych) w poszczególnych zakresach świadczeń realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień.

"Projektowane zmiany pozwolą świadczeniodawcom na racjonalne zarządzanie zasobami ludzkimi oraz prawidłowe zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i pielęgniarek udzielających świadczeń w tym zakresie" - uzasadnia MZ.

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz