GUS: rośnie oczekiwana długość trwania życia w zdrowiu

15 Października 2020, 13:33 seniorzy

Systematycznie rośnie oczekiwana długość trwania życia w zdrowiu w Polsce. Występuje jednak duże zróżnicowanie w skali kraju w zależności od regionu. W których województwach pożyjemy dłużej w zdrowiu?

Główny Urząd Statystyczny opublikował w czwartek raport "Trwanie życia w zdrowiu w Polsce w latach 2009-2019".

Jak wskazują analitycy GUS, od 2009 r. obserwowany jest systematyczny wzrost oczekiwanej długości trwania życia w zdrowiu dla obu płci w Polsce. Szacowana średnia liczba lat życia bez niepełnosprawności dla mężczyzny urodzonego w 2019 r. (HLY0) to 59,8 roku, a dla kobiety 63,3 roku, pod warunkiem, że aktualne warunki umieralności i utraty zdrowia populacji utrzymają się na obecnym poziomie.

Warto zwrócić uwagę, iż dla osób w wieku 65 lat od 2009 r. zwiększyła się nie tylko wartość oczekiwanego trwania życia w zdrowiu (HLY65), lecz również wzrósł jego udział w przeciętnym trwaniu życia, co oznacza poprawę stanu zdrowia dla osób w tym wieku.

Różnica pomiędzy oczekiwanym życiem w zdrowiu mieszkańców wsi i miast wyraźnie zmniejsza się na przestrzeni analizowanego okresu. O ile jeszcze w 2009 r. mieszkańcy miast żyli w zdrowiu o około 1,5 roku dłużej w porównaniu do mieszkańców wsi, to w 2019 r. różnica ta wyniosła już tylko około pół roku. 

W którym województwie najdłużej pożyjemy w zdrowiu?

W Polsce występuje duże zróżnicowanie przestrzenne współczynników HLY. Najdłuższym trwaniem życia w zdrowiu charakteryzują się osoby mieszkające w województwie wielkopolskim, gdzie dla mężczyzn (w momencie narodzin) wartość tę szacuje się na 61,4 roku, zaś dla kobiet 64,5 roku.

Wyniki te znacznie przekraczają analogiczne na poziomie krajowym.

Najkrótsze trwanie życia w zdrowiu mężczyzn obserwuje się natomiast w województwie łódzkim (58,7 roku), a w przypadku kobiet - w województwie śląskim, gdzie wynosi ono tylko 62,4 roku.

Mieszkańcy województw Polski zachodniej większą część życia przeżywają bez niepełnosprawności (tj. proporcja oczekiwanego trwania życia w zdrowiu w momencie narodzin do przeciętnego trwania życia jest tam wyższa) w porównaniu do województw leżących na wschodzie kraju.

Źródło: GUS

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz