Samorząd lekarski chce zawieszenia sprawozdań o kolejkach

16 Października 2020, 12:38 pielęgniarka doktor dokumentacja

Naczelna Rada Lekarska chce zawieszenia na czas trwania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego obowiązków sprawozdawania do Narodowego Funduszu Zdrowia danych dotyczących list oczekujących. 

Rada w przyjętym stanowisku w tej sprawie wyjaśnia, że chodzi o dane dotyczące list oczekujących:

  1. sprawozdania liczby osób wpisanych w harmonogramie przyjęć według stanu na ostatni dzień miesiąca,
  2. informacje o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia,
  3. dane, o których mowa w art.23 ust. 1 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dla list oczekujących z okresem oczekiwania krótszym niż 6 miesięcy,
  4. a także obowiązek umożliwienia świadczeniobiorcom umawiania się drogą elektroniczną na wizyty, monitorowania statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamiania o terminie udzielenia świadczenia.

Tymczasowe zawieszenie już wygasło

Jak przypomina NRL, realizacja tych obowiązków była zawieszona na mocy art. 7b ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przepis ten jednak utracił już moc obowiązującą.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje, że w nadchodzących tygodniach i miesiącach, wobec nasilającej się epidemii koronawirusa, personel wszystkich placówek medycznych musi skupiać się w szczególny sposób na przestrzeganiu procedur sanitarnych oraz zapewnieniu pacjentom dostępu do możliwie najlepszych świadczeń zdrowotnych. W takiej sytuacji - jak postuluje NRL - wszelkie obowiązki w zakresie sprawozdawczości powinny zostać odsunięte na dalszy plan. Ponieważ okres obowiązywania postulowanego zwolnienia zaprojektowany powinien być na dłuższy czas, dla zachowania transparentności dostępu do świadczeń ze zwolnienia tego zasadnym wydaje się wyłączenie danych o wpisach na listę oczekujących i zrealizowanych świadczeniach o długim okresie oczekiwania na ich udzielenie.

Epidemia jeszcze potrwa

Samorząd lekarski zwraca przy tym uwagę, że sprawozdawanie list oczekujących i pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia dla mniejszych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, głównie praktyk zawodowych, gdzie sprawozdawczość nie jest zautomatyzowana i jest wykonywana przez personel medyczny, a nie administrację podmiotu, jest poważną dolegliwością, która zabiera cenny czas fachowych pracowników ochrony zdrowia.

"Ostatnie doświadczenia w Polsce oraz w innych krajach wskazują, że z szerzeniem się koronawirusa ochrona zdrowia będzie się mierzyć jeszcze przez długi czas, stąd zwolnienie z części obowiązków na cały okres trwania epidemii jest jak najbardziej uzasadnione" - uzasadnia NRL.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz