Szpitale znów dostaną zaliczki ryczałtu

19 Października 2020, 11:15 pieniądze

Szpitale, które ze względu na pandemię koronawirusa ograniczyły lub zaprzestały udzielania świadczeń będą do końca roku otrzymywać zaliczkę ryczałtu mimo braku realizacji umowy. Takie rozwiązanie obowiązywało wcześniej z powodu epidemii, ale wygasło 4 września. Teraz resort wraca do wypłacania zaliczek, aby utrzymać płynność finansową placówek.

Chodzi o nowelę rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W opublikowanym w poniedziałek dokumencie, czytamy, że "wprowadza się rozwiązanie umożliwiające wypłatę wynagrodzenia w formie zaliczkowej podmiotom leczniczym realizującym umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,  które z uwagi na sytuację epidemiczną dotykają ograniczenia działalności leczniczej.

O wypłatę będą mogli się ubiegać świadczeniodawcy za okresy sprawozdawcze w okresie od dnia 1 października  do dnia 31 grudnia 2020 r.

Warunkiem otrzymania wypłaty zaliczki będzie ograniczenie albo zaprzestanie przez świadczeniodawcę udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w wyniku:

1) wydania przez właściwy organ polecenia albo nałożenia obowiązku, na podstawie art. 10 ust. 2, art. 10d ust. 2, art. 11 ust. 1-3, art. 11h ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm. ), zobowiązującego do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, lub

2) wydania decyzji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, lub

3) wprowadzenia ograniczenia prowadzenia działalności leczniczej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii.

"W związku z epidemią COVID-19, świadczeniodawcy zaangażowani  w leczenie pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV2 odnotowują ograniczenie skali prowadzonej działalności, w szczególności spowodowane ograniczeniem przyjęć planowych. Podobne ograniczenie lub całkowite wstrzymanie prowadzenia działalności leczniczej, występuje wskutek  wprowadzanych prawnie ograniczeń i zakazów jej prowadzenia, wynikających ze wzrostu zachorowań na COVID-19 od początku października 2020 r. Powyższe skutkuje ograniczeniem przychodów ww. podmiotów leczniczych uzyskiwanych w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej" - argumentuje MZ.

Przepisy wchodzą z mocą od 1 października br.

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz