Nowy podział obowiązków w MZ

19 Października 2020, 16:57 Ministerstwo Zdrowia

Nowy podział obowiązków w związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej ministerstwa zdrowia przewiduje opublikowane w poniedziałek zarządzenie ministra zdrowia w sprawie zakresu czynności Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Zdrowia.

Zarządzenie uwzględnia zmiany jakie nastąpiły w organizacji departamentów i biur w resorcie, m.in. zlikwidowano departament pielęgniarek i położnych. Zarządzenie, które ukazało się przed południem nie uwzględnia zaś obowiązków nowego wiceministra w MZ, o którego powołaniu poinformowano popołudniu MZ: nowy wiceminister ds. informatyzacji

Zapisy nowego zarządzenia przewidują m.in., że minister zdrowia jest członkiem Rady Dialogu Społecznego (wcześniej była nim wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko).

Ponadto minister nadzoruje, inicjuje, koordynuje wykonywanie zadań przez: Gabinet Polityczny Ministra, Biuro Ministra, Biuro Komunikacji, Departament Analiz i Strategii, Departament Lecznictwa w zakresie spraw związanych z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Departament Prawny, Wieloosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego, Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.

Ponadto to minister nadzoruje działalność Narodowego Funduszu Zdrowia. 

W myśl zarządzenia z września br. minister nadzorował Departament Nadzoru i Kontroli oraz Departament Systemu Zdrowia.

Józefa Szczurek-Żelazko - pod jej nadzorem w myśl nowego zarządzenia są: Departament Dialogu Społecznego, Departament Rozwoju Kadr Medycznych,  Departament Zdrowia Publicznego w zakresie psychiatrii i uzależnień. Wcześniej odpowiadała również za Departament Pielęgniarek i Położnych, który został zlikwidowany.

Waldemar Kraska nadzoruje Biuro Współpracy Międzynarodowej (wcześniej Departament), b) Departamentu Bezpieczeństwa (nowy departament), Departamentu Innowacji (nowy departament), d) Departament Lecznictwa, z wyłączeniem spraw związanych z: - taryfikacją świadczeń, - finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Departament Zdrowia Publicznego, z wyłączeniem zakresu psychiatrii i uzależnień.

Sławomir Gadomski nadzoruje zaś wykonywanie zadań przez:  Departament Budżetu i Finansów,  Departament Nadzoru i Kontroli (wcześniej podlegał ministrowi zdrowia), oraz Departament Oceny Inwestycji.

Z kolei pod nadzór Macieja Miłkowskiego podlegają obecnie nadal Departament Polityki Lekowej i Farmacji, ale dodatkowo także Departament Lecznictwa w zakresie spraw związanych z taryfikacją świadczeń. W związku z tym nadzoruje też działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych: Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli, Narodowego Instytutu Leków w Warszawie.

Źródło: MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz