Parlamentarny tydzień w pigułce

20 Października 2020, 8:36 sejm

W tym tygodniu, posłowie zapoznają się z informacją premiera dot. przygotowania rządu na walkę z chorobami zakaźnymi i epidemią koronawirusa oraz grypy. Do Sejmu trafić ma także w tym tygodniu projekt zdrowotny resortu zdrowia dot. instrumentów bezpieczeństwa dla personelu medycznego.

Wtorek.

Posiedzenie plenarne Sejmu. W porządku obrad:

  • Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat stanu przygotowania państwa na rosnącą falę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i wywoływanej nim choroby COVID-19, a także wirusa grypy w czasie pandemii koronawirusa.
  • Powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich 
Ponadto, zgodnie z zapowiedziami rządu we wtorek, do Sejmu skierowany ma zostać projekt ustawy, dot. m.in. zachęt finansowych dla personelu medycznego. Więcej o projekcie i elementach, które mają się z nim znaleźć pisaliśmy tutaj. Pakiet ustaw trafił wczoraj do Sejmu
 
Czwartek

17:00 Komisja Zdrowia. W planach posiedzenia:

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2021 w obszarze ochrony zdrowia.

19:30 Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki; Komisja Zdrowia. W planach posiedzenia:

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz