Diagności laboratoryjni przeciw legalizacji zdalnej autoryzacji badań

20 Października 2020, 11:21 Laboratorium

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych wyraziła stanowczy sprzeciw wobec rozwiązania polegającego na legalizacji wykonywania tzw. zdalnej autoryzacji wyników badań przez diagnostów laboratoryjnych. Stanowisko zawarła w piśmie do ministra zdrowia dotyczącym projektu rozporządzenia w tym zakresie. 

"Wprowadzenie przedmiotowego rozwiązanie skierowane jest bezpośrednio przeciwko naszej grupie zawodowej, która ponosi odpowiedzialność za prawidłowość wykonywanych badań laboratoryjnych. Zdalna autoryzacja nie wpłynie na liczbę wykonywanych badań, gdyż ich autoryzacja nigdy nie była w tym zakresie czynnikiem ograniczającym" - podkreśliła Prezes KRDL Alina Niewiadomska w piśmie.

Według Rady, proponowanie zdalnej autoryzacji świadczy o niezrozumieniu faktycznych problemów laboratoriów  i nieznajomości procesu diagnostyki laboratoryjnej.

Jak przypominają diagności, kwestia autoryzacji była przedmiotem ekspertyzy sporządzonej przez wybitne autorytety w tej dziedzinie, które sprzeciwiły się wprowadzeniu zdalnej autoryzacji do przepisów prawa.

W ocenie diagnostów, zdalna autoryzacja "godzi w zasady wykonywania zawodu, które będą skutkować niezasadnym ponoszeniem odpowiedzialności przez diagnostów za badania, których nie wykonywali i których nie nadzorowali".

"Legalizacja takiego rozwiązania będzie de facto, zmuszaniem diagnosty laboratoryjnego do autoryzowania (podpisywania się pod wynikami) badań, z którymi dany diagnosta nie miał nic wspólnego. Wspomniany diagnosta laboratoryjny, nie będzie pobierał materiału do badań, nie będzie wykonywał tych badań. Nie będzie obecny podczas procesu wykonywania badania. Nie będzie faktycznie w żaden sposób nadzorować pracy osoby wykonującej badanie. A jednak MZ oczekuje, że ma się pod takim badaniem podpisać i wziąć pełną odpowiedzialność za wynik, np. przebywając w domu na kwarantannie. W naszym odczuciu to jest działanie polegające na celowej próbie przesunięcia odpowiedzialności na naszą grupę zawodową za ewentualne nieprawidłowości w wykonywanych badaniach laboratoryjnych" - czytamy w piśmie.

W opinii KRDL, forsowanie przez MZ zdalnej autoryzacji to „całkowity brak szacunku” dla ich grupy zawodowej.

"Uważamy takie działanie za karygodne i wnosimy o natychmiastowe zaprzestanie prób legalizacji zdalnej autoryzacji, jako rozwiązania godzącego w zasady wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i naruszającego przepisy ustawy o diagnostyce laboratoryjnej" - wskazują diagności.

W ich ocenie, zdalna autoryzacja wprowadzana w trakcie pandemii stanowi "daleko idący eksperyment, nie mający nic wspólnego z zapewnieniem jakości medycyny laboratoryjnej".

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz