Ratownicy medyczni zawieszają spotkania z MZ

20 Października 2020, 11:43 Ratownicy

Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych do czasu otrzymania drogą elektroniczną konkretnych rozwiązań i propozycji spełnienia postulatów środowiska ratowników medycznych zawiesza udział w osobistych rozmowach w MZ. Najbliższe spotkanie resort proponował w środę 21 października br.

KPRM w piśmie do MZ podziękował za zaproszenie na spotkanie 21 października w siedzibie MZ. "Niestety z przykrością informujemy, że przedstawiciele KPRM nie wezmą udziału w ww. spotkaniu" - czytamy.

Jak podkreśla komitet, zaproponowane 13 października przez MZ Porozumienie kończące protest środowiska ratowników medycznych nie zawierało większości zgłaszanych postulatów.

"Należy stanowczo podkreślić, iż zgłaszane obecnie przez nas postulaty nie są nowymi. Część postulatów zapisana była w poprzednich porozumieniach kończących protest w 2017 czy 2018 r., do dziś nie zostały zrealizowane. W czasie kilkukrotnych rozmów w MZ z udziałem KPRM, Minister Zdrowia Łukasz Szumowski deklarował lub obiecywał ich spełnienie. Dziś niestety stwierdzamy, iż były to deklaracje bez poparcia" - podkreślają ratownicy.

Komitet zapowiedział, że "nie będzie brał udziału w rozmowach do czasu zaproponowania konkretnych rozwiązań i propozycji, zawierających przede wszystkim termin ich realizacji".

Ponadto komitet zaznaczył, że udział w negocjacjach przedstawicieli Sekcji Krajowej Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność” jest dla niego, nie do przyjęcia. Komitet podkreśla, że "związek ten nie jest aktualnie stroną w obecnych negocjacjach ani także nie bierze udziału, jak sam stwierdził, w obecnym proteście środowiska ratowników medycznych".

W związku z tym - w ocenie KPRM - "nie ma także mandatu, by negocjować warunki zakończenia obecnego protestu!"

"Podkreślamy, iż żadne warunki porozumienia uzgadniane pomiędzy ww. związkami a Ministerstwem Zdrowia bez udziału przedstawicieli KPRM nie będą respektowane!" - przestrzega komitet. 

"Do czasu otrzymania drogą elektroniczną konkretnych rozwiązań i propozycji spełnienia postulatów środowiska ratowników medycznych zawieszamy udział w osobistych rozmowach w MZ" - czytamy na zakończenie pisma.

Przypomnijmy, że w połowie września Komitet postanowił odwiesić protest Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych odwiesza protest

Źródło: KPRM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz