Prezydent podpisał ustawę o Funduszu Medycznym

20 Października 2020, 13:58

Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek ustawę o Funduszu Medycznym. Z funduszu ma być finansowany m.in. dostęp do innowacyjnych technologii lekowych w chorobach rzadkich i onkologii, ale także modernizacja infrastruktury medycznej oraz profilaktyka.

A.Duda podkreślał, że ustawa pozwala na poszerzenie dostępu do nowoczesnego leczenia i umożliwia pomoc w tych przypadkach, gdy nie było już ratunku, a rodzice błagali o pomoc. Wskazał przykład zbiórek w internecie pieniędzy na leczenie.

- To ważny akt prawny - ocenił i podkreślił, że będzie to fundusz celowy, który będzie w gestii ministra zdrowia. - Nazwałbym go funduszem ratunkowym, bo on właśnie będzie dysponował środkami na choroby rzadkie - wskazał.

Zwrócił też uwagę, że ustawa zakłada ostatecznie znacznie większą kwotę niż pierwotnie planowane 2 mld zł. - Ostateczna decyzja premiera to 4 mld zł. Będą mogły być przeznaczone na 4 subfundusze i wykorzystywane m.in. na zakup sprzętu czy na innowacyjne rozwiązania - dodał.

- Mam nadzieję, że będzie to ratunek dla dzieci i ulga dla rodziców. Dzięki temu wielu z państwa znajdzie ukojenie - podkreślił A Duda.

Prezydent Andrzej Duda podziękował za prace przy ustawie premierowi, ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu oraz b. ministrowi Zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu, a także prof. Piotrowi Czaudernie, szefowi sekcji ochrony zdrowia  w Narodowej Radzie Rozwoju.

Z kolei premier Mateusz Morawiecki, który również wziął udział w uroczystym podpisaniu ustawy mówił, że ten fundusz jest z dawna oczekiwany przez bardzo wielu ludzi. - To otwarcie drzwi do nowoczesnego leczenia nowotworów i chorób rzadkich - stwierdził. Jak mówił, to wielkie osiągnięcie w naszym systemie zdrowia i okno do realizacji wielu procedur medycznych, które będą leczyły schorzenia onkologiczne i choroby rzadkie. Przypomniał też, że w ciągu ostatnich pięciu lat nakłady na ochronę zdrowia wzrosły z 77 do 110 mld zł. - Służba zdrowia to priorytet najwyższy. Dziś zmagamy się z COVID-19, ale nie zapominamy o innych chorobach, które trapią Polaków - zapewniał premier. 

Obecny na uroczystości minister zdrowia Adam Niedzielski także zwrócił uwagę, że podpisanie ustawy przypada na trudny czas walki z pandemią. - Koronawirus nie jest jedynym problemem zdrowotnym, z którym mamy do czynienia. Onkologia powoli staje się problemem numer jeden w Polsce - mówił wskazując na rosnącą liczbę osób umierających na nowotwory. Jak podkreślił ten narastający problem to wyzwanie dla naszego systemu opieki zdrowotnej.

Według niego, Fundusz Medyczny to "element stabilizujący system". Podkreślał jego rolę w ratunkowym dostępie do innowacyjnych terapii. Dodał, że fundusz również z dużej części będzie poświęcony modernizacji infrastruktury, co również jest istotne dla jakości leczenia pacjentów. - No i wreszcie profilaktyka, która powinna być kluczem walki z nowotworami - stwierdził A. Niedzielski wskazując, że rozwiązania z ustawy o Funduszu Medycznym w tym zakresie  to ukłon w stronę samorządów terytorialnych, wzmocnienie finansowania programów lokalnych, ale też motywowanie lekarzy i personelu żeby programy profilaktyczne zyskały status podobny jak w Europie.

Ustawa o Funduszu Medycznym powstała z inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy. W czerwcu tego roku złożył on projekt w Sejmie, a posłowie przyjęli go niemal jednogłośnie (440 – głosów za, 12 – przeciw, 2 wstrzymało się).

Nowe przepisy wejdą w życie 30 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, a dodatkowe środki na ochronę zdrowia, jakie przewiduje ustawa, zostaną zagwarantowane już w przyszłorocznym budżecie. 

Rozwiązania zawarte w nowych przepisach mają ułatwić uzyskiwanie przez dzieci oraz starszych pacjentów, cierpiących na choroby rzadkie i nowotworowe, odpowiednich świadczeń, w razie potrzeby także za granicą.

Ustawa wprowadza m.in. wczesny i warunkowy dostęp do technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej oraz dostęp do technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności. Nakłada również na Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji obowiązek stałego identyfikowania niezaspokojonych potrzeb medycznych oraz skutecznych leków w ich zakresie. Ma to pozwolić na przyspieszenie procesu refundacyjnego.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz