Związek lekarzy o projekcie ustawy covidowej

20 Października 2020, 15:32 Lekarze

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy protestuje przeciwko niektórym przepisom projektu ustawy covidowej. Które zapisy budzą kontrowersje?

Chodzi o projekt przygotowany przez MZ i zgłoszony jako poselski. Projekt trafił do Sejmu w poniedziałek wieczorem, a we wtorek posłowie mieli się nim zająć na specjalnym posiedzeniu. Posłowie zdecydowali jednak we wtorek rano, że pracować będą nad nim w środę.

"Za niedopuszczalne i karygodne uważamy „przemycanie” pod pozorem walki z epidemią, przepisów, które już raz, niedawno, zostały przez polski parlament odrzucone, a dotyczyły ułatwień w zatrudnianiu lekarzy z krajów spoza UE (art. 6 i konsekwentnie art. 14 proponowanej ustawy)" - wskazuje związek. OZZL stoi na stanowisku, ze każdy lekarz, który ma wykonywać w Polsce swój zawód powinien, niezależnie od kraju pochodzenia, spełnić te same warunki, które spełnia lekarz polski.

Związek negatywnie ocenia również treść art. 13 proponowanej ustawy, który nakłada na samorządy zawodów medycznych, (w tym samorząd lekarski) obowiązek sporządzenia – na wniosek wojewody albo ministra zdrowia „wykazu osób wykonujących zawody medyczne, które mogą być skierowane do pracy ".

OZZL zwraca uwagę, że samorząd lekarski nie ma narzędzi (danych, informacji), które pozwalałyby na ocenę czy dana osoba rzeczywiście może być skierowana do pracy. Jak wyjaśnia, zależy to bowiem od wielu okoliczności, które samorządowi lekarskiemu nie są znane (i nie powinny być znane).

"Obecna treść przepisu może rodzić konflikty, jeżeli wojewoda lub minister zdrowia będzie traktował wykaz sporządzony przez samorząd jako bezwzględnie obowiązujący, a wskazani lekarze – w sposób uzasadniony – będą wykazywali, że nie mogą być skierowani do pracy" - podkreśla związek.

Związek zwrócił uwagę, że bardzo krótki czas przeznaczony na ocenę projektu oraz jego wielowątkowość i skomplikowanie uniemożliwia pełną, dokładną ocenę innych przepisów.

Źródło: OZZL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz