Zmiany w komisjach konkursowych na stanowiska kierowniczych w placówkach medycznych

22 Października 2020, 14:22 lekarze

Związki zawodowe będą miały większy wpływ na wyłanianie kadry kierowniczej placówki medycznej. Chodzi o rekrutację w drodze konkursu. Ministerstwo Zdrowia skierowało nowelę rozporządzenia do konsultacji.

Zgodnie z procedowanym projektem noweli rozporządzenia, zmianie ulegną procedury przeprowadzania konkursu przez wprowadzenie rozporządzenia mechanizmu, zgodnie z którym w przypadku niedokonania wyboru przedstawicieli związków zawodowych przez wszystkie organizacje związkowe działające w danym podmiocie leczniczym, do składu komisji konkursowej powoływani są przedstawiciele wyłonieni przez działające w podmiocie leczniczym reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe.

Ponadto zmianie ulegną składy komisji konkursowej powoływanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ordynatora przez usunięcie z jej składu przedstawiciela okręgowej rady pielęgniarek i położnych. Na ich miejsce wprowadzony ma zostać przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych działających w podmiocie leczniczym.

Tak samo w przypadku składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek, miejsca nie zajmie już przedstawiciel właściwego towarzystwa naukowego a w to miejsce powołany zostanie drugi przedstawiciel organizacji związkowych.

Zmianie ulegnie także skład komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko pielęgniarki oddziałowej przez dodanie jednego przedstawiciela związku zawodowego, usunięcie przedstawiciela okręgowej rady lekarskiej.

źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz