Jest decyzja TK ws. aborcji z powodu wady płodu

22 Października 2020, 16:19

Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej uznał w czwartek za niekonstytucyjne przepisy dające możliwość usunięcia ciąży w przypadku podejrzenia ciężkiej wady płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu dziecka. 

Trybunał Konstytucyjny ogłosił, że przepisy, umożliwiające usunięcie płodu w wypadku stwierdzenia jego ciężkiego uszkodzenia lub nieuleczalnej choroby są niezgodne z Konstytucją RP.

Trybunał rozpatrywał wniosek 119 posłów PiS PSL-Kukiz'15 oraz Konfederacji, którzy chcieli zbadania zgodności obowiązujących przepisów dotyczących aborcji z Konstytucją RP. 

We wniosku zaskarżono przepis, który stanowi, że aborcja jest dopuszczalna, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, a także przepis doprecyzowujący tę regulację. Mowa w nim o tym, że w takich przypadkach przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej.

To jedna z trzech przesłanek, gdy przerwanie ciąży jest legalne. Obowiązująca od 1993 r. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zezwala na dokonanie aborcji w trzech przypadkach - gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

W dwóch pierwszych przypadkach przerwanie ciąży jest dopuszczalne do osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki; w przypadku czynu zabronionego - jeśli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni.

Czwartkowy wyrok zapadł większością głosów sędziów TK. Zdania odrębne zgłosili sędziowie Piotr Pszczółkowski oraz Leon Kieres.

Według danych Ministerstwa Zdrowia w 2019 roku w Polsce przeprowadzono 1 tys. 110 zabiegów legalnego przerwania ciąży, z tego 1074 zabiegi wykonano właśnie ze względu na nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę płodu.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz