Parlamentarny tydzień w pigułce

26 Października 2020, 9:00 kalendarz

W tym tygodniu parlamentarzyści pochylą się m.in. nad ustawą o zawodzie farmaceuty, nowelą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz ustawą covidową. 

20. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 27 i 28 października 2020 r.

W porządku obrad:

  • Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty,
  • Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw,

17. posiedzenie Senatu RP X kadencji

W porządku obrad:

  • Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19
  • Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020

Planowane posiedzenia komisji parlamentarnych

Poniedziałek

  • Senat:

10:30 Komisja Zdrowia. W planach posiedzenia: 

Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

12:00 Parlamentarny Zespół ds. Dzieci. W planach posiedzenia: 

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci nt. „Dziecko w dobie COVID-19”

  • Sejm:

18:00 Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży = W planach posiedzenia m.in.:

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Edukacji i Nauki – wniosku Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni o rozpatrzenie przez Sejm „Informacji Ministra Edukacji Narodowej w sprawie stanu przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2020/2021, w szczególności w zakresie realizacji ustawowych zadań w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19, a także sprawności systemów informatycznych zapewniających nauczanie zdalne, z których korzystają szkoły.” 

Wtorek

  • Sejm:

19:00 Komisja Zdrowia  * Posiedzenie aktualne w przypadku zgłoszenia poprawek i skierowania ich do Komisji. W planach posiedzenia: 

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 563 i 662).

Środa

  • Sejm:

08:30 Komisja Zdrowia * Posiedzenie aktualne w przypadku zgłoszenia poprawek i skierowania ich do Komisji. W planach posiedzenia:

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty (druki nr 238 i 663).

09:00 Komisja Finansów Publicznych. W planach posiedzenia:

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (druk nr 641). Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020.

11:30 Podkomisja stała do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej. W planach posiedzenia:

Informacja na temat stanu przygotowania Krajowego Planu Odbudowy. Informacja na temat zmian w wydatkowaniu w Polsce środków z funduszy UE w związku z pandemią COVID-19. 

11:30 Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. W planach posiedzenia:

Informacja na temat działania aplikacji wspierających walkę z pandemią COVID-19 – przedstawiają: Minister Cyfryzacji, Minister Zdrowia.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz