Senacka Komisja Zdrowia za zmianami w ustawie covidowej

26 Października 2020, 18:09 Senat

Senacka komisja zdrowia opowiedziała się w poniedziałek (26 października) za poprawkami do tzw. ustawy covidowej. 

Koniec zakazu handlu w niedzielę

Podczas posiedzenia komisji senator Adam Szejnfeld zaproponował rozpoczęcie prac nad nowym projektem, który uchyla zakaz handlu w niedzielę. Wyjaśnił, że nowy projekt przewiduje jednocześnie, że pracownicy handlu mieliby prawo do co najmniej dwóch wolnych niedziel w ciągu czterech kolejnych tygodni. Senator argumentował, że zakaz handlu w niedzielę ma negatywne skutki gospodarcze, a także powoduje zwiększenie liczby osób robiących zakupy w piątek i w sobotę.  Komisja Zdrowia opowiedziała się za rozpoczęciem prac nad nowym projektem.

Lekarze z zagranicy

Komisja zdrowia utrzymała zapisy ułatwiające przyznanie uprawnień wykonywania pracy lekarza i lekarza dentysty dla osób, które otrzymały takie uprawnienia poza granicami UE. 

Senatorowie opowiedzieli się jednak za poprawką, która przewiduje dodatkową weryfikację znajomość języka polskiego lekarzy z zagranicy. Projektowane przepisy uwzględniały potwierdzenie znajomości języka za poświadczeniem danej osoby. Senatorowie chcą by znajomość języka była weryfikowana tokiem przeprowadzenia egzaminu lekarskiego (tak jak obowiązuje to obecnie) - wbrew rekomendacjom resortu zdrowia.

Kierowanie lekarzy do pracy przy zwalczaniu epidemii

Senatorowie zaproponowali też zmiany w przepisach nakładających na samorządy medyczne obowiązek przekazywania list osób, które mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Chodzi o wskazane przez samorządy list osób, które mogą być kierowane do pracy w pandemii. Izby lekarskie podnoszą, że nie posiadają pełnego zestawu danych i nie potrafią wskazać czy dana osoba może być kierowana do tego typu pracy czy nie. Na tej podstawie członkowie senackiej Komisji Zdrowia zadecydowali o wykreśleniu zapisów mówiących o przekazywaniu danych, osób "które mogą być kierowane do pracy". 

Komisja poparła również poprawkę, która ponownie zrównuje do 60 lat wiek kobiet i mężczyzn, którzy mogą być oddelegowani do zwalczania epidemii.

100% dodatku do wynagrodzeń

Komisja Zdrowia pochyliła się także nad dodatkiem do wynagrodzeń dla medyków skierowanych do walki z pandemią. W projektowanych przepisach, 200% wynagrodzenia otrzymywać mają osoby, które kierowane są przez wojewodów do pracy z pacjentami z COVID. Senatorowie opowiedzieli się za rozszerzeniem beneficjentów do wszystkich medyków delegowanych do pracy z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem koronawirusem, niezależnie od formy zatrudnienia.

Fundusz covidowy

Komisja Zdrowia wniosła także o utworzenie celowego funduszu na rzecz walki z pandemią. Dysponentem funduszu ma być resort zdrowia. Środki z funduszu mają zostać przekazane m.in. na; finansowanie zakupów testów na obecność COVID-19 dedykowanych dla pracowników medycznych, pracowników DPS-ów, seniorów oraz dla dzieci do 1 r. ż., co umożliwi dostępność rodziców do noworodków zaraz po urodzeniu.

Budżet funduszu wynieść ma 5 mld zł.

Ubezpieczenia dla medyków

Senacka Komisja Zdrowia opowiedziała się także za dodatkowym, grupowym ubezpieczeniem na wypadek zakażenia bądź śmierci z powodu COVID-19, którym objęci mieliby zostać medycy i ich rodziny. Resort zdrowia podnosił jednak, że "koszty takiego rozwiązania mogą być ogromne" i są trudne do oszacowania.

Zwiększenie ryczałtów dla szpitali

Komisja Zdrowia opowiedziała się także za zwiększeniem ryczałtów dla wszystkich szpitali, o dodatkowe 15%. Jak argumentowali senatorowie, koszty wynikające z zakupu sprzętu niezbędnego do walki z koronawirusem przewyższają ich obecne możliwości finansowe. Jak argumentował senator Wojciech Konieczny, szpitale mają problem z zaciągnięciem kredytów w bankach na spłatę zobowiązań finansowych czy swoją działalność. Powodem ma być uznanie szpitali przez banki jako instytucje niepewne finansowe. 

 Zobacz również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz