Ustawa o Funduszu Medycznym opublikowana

27 Października 2020, 14:28 leki pieniądze

Ustawa o Funduszu Medycznym została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 26 listopada br.

Ustawa o Funduszu Medycznym została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z jej zapisami, wejdzie w życie 30 dni po ogłoszeniu, a więc 26 listopada br.

W ubiegłym tygodniu ustawę podpisał Prezydent RP Prezydent podpisał ustawę o Funduszu Medycznym

Z funduszu ma być finansowany m.in. dostęp do innowacyjnych technologii lekowych w chorobach rzadkich i onkologii, ale także modernizacja infrastruktury medycznej oraz profilaktyka.

Ustawa o Funduszu Medycznym powstała z inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy. W czerwcu tego roku złożył on projekt w Sejmie, a posłowie przyjęli go niemal jednogłośnie (440 – głosów za, 12 – przeciw, 2 wstrzymało się).

Nowe przepisy przewidują, że w dyspozycji Funduszu będzie 4 mld zł rocznie. Środki te mają być zagwarantowane w przyszłorocznym budżecie. 

Rozwiązania zawarte w nowych przepisach mają ułatwić uzyskiwanie przez dzieci oraz starszych pacjentów, cierpiących na choroby rzadkie i nowotworowe, odpowiednich świadczeń, w razie potrzeby także za granicą.

Ustawa wprowadza m.in. wczesny i warunkowy dostęp do technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej oraz dostęp do technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności. Nakłada również na Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji obowiązek stałego identyfikowania niezaspokojonych potrzeb medycznych oraz skutecznych leków w ich zakresie. Ma to pozwolić na przyspieszenie procesu refundacyjnego.

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz