Ustawa covidowa. Posłowie poparli część poprawek Senatu

28 Października 2020, 9:35 sejm

We wtorek tuż przed północą Sejm głosował nad tzw. "ustawą covidową" i uwzględnił część poprawek Senatu. 

Tzw. "ustawa covidowa" to cały pakiet ustaw, który ma na celu usprawnienie działań służby zdrowia podczas epidemii koronawirusa. Ustawa zakłada m.in. zwolnienie medyków z odpowiedzialności karnej za nieumyślne błędy popełnione w czasie walki z epidemią. Nowelizacja ułatwia zatrudnianie lekarzy spoza Unii Europejskiej. Projekt przewiduje także kary grzywny za nieprzestrzeganie wprowadzonych w związku z epidemią obostrzeń, np. nakazu zasłaniania ust i nosa.

Senat zaproponował do ustawy 41 poprawek
 

W czasie głosowań nad poprawkami Senatu, posłowie odrzucili we wtorek m.in. propozycję utworzenie Funduszu Pomocy - państwowego funduszu celowego, z którego finansowany byłby zakup testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 z przeznaczeniem dla pracowników ochrony zdrowia, pracowników DPS-ów, rodziców dzieci do 1. roku życia oraz osób w wieku powyżej 60 lat.

Posłowie w trakcie głosowań nie poparli także zgłoszonej w Senacie poprawki odnoszącej się do przepisów nakładających na samorządy medyczne obowiązek przekazywania list osób, które mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii. Posłowie nie zgodzili się, by był to jedynie wykaz osób wykonujących dany zawód medyczny, bez wskazania, że mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Posłowie poparli propozycję Senatu, zgodnie z którą dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia przysługiwać ma wszystkim (a nie tylko tym skierowanym do pracy) pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie pacjentów z COVID-19 bądź podejrzeniem zakażenia.

Posłowie opowiedzieli się także za poprawkę Senatu, która obliguje prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do zmiany planu finansowego NFZ na rok 2020 w celu podwyższenia co najmniej o 15 proc. ryczałtów przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem Covid-19 i uwzględnienia zasady, że przekazane środki, które nie zostaną wykorzystane do 31 grudnia 2020 r., nie podlegają zwrotowi.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz