Minister zdrowia powołał nowego pełnomocnika

29 Października 2020, 11:21 Ministerstwo Zdrowia

Minister zdrowia ustanowił Pełnomocnika ds. koordynacji systemu pozaustrojowego utlenowania krwi u pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową w przebiegu choroby COVID-19. Kto nim został i czym się zajmie?

 

Zarządzenie w tej sprawie zostało opublikowane w czwartek.

"W Ministerstwie Zdrowia ustanawia się Pełnomocnika do spraw monitorowania i rozwoju systemu terapii z zastosowaniem metody pozaustrojowego utlenowania krwi u pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową w przebiegu choroby COVID-19" - czytamy. Jest to pełnomocnik na czas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wywołanego koronawirusem.

Nowym pełnomocnikiem został Robert Gałązkowski.

Do zadań Pełnomocnika, należy:

1) inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu rozwój stosowania przez podmioty lecznicze metody pozaustrojowego utlenowania krwi, zwanej dalej „ECMO”, u pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową w przebiegu choroby COVID-19;

2) analiza dostępności do ECMO i opracowywanie zasad relokacji sprzętu do ECMO do ośrodków dysponujących doświadczeniem w stosowaniu tej techniki u pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową w przebiegu choroby COVID-19;

3) analiza dostępności i prawidłowości działania systemu transportu pacjentów do ośrodków ECMO;

4) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Ponadto pełnomocnik ma przedstawiać ministrowi zdrowia sprawozdana, analizy i wnioski związane z realizacją zadań, propozycje w zakresie rozwiązań legislacyjnych i organizacyjno-finansowych rekomendowanych w celu rozwoju skoordynowanego systemu zastosowania ECMO u pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową w przebiegu choroby COVID-19.

Jak wskazano, pełnomocnik wykonuje zadania we współpracy z jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez ministra zdrowia, w szczególności z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a także z Konsultantami Krajowymi: w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, w dziedzinie chorób zakaźnych oraz w dziedzinie medycyny ratunkowej. Może też podejmować współpracę z organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami krajowymi zaangażowanymi w rozwój opieki zdrowotnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Obsługę Pełnomocnika w zakresie realizacji jego zadań zapewnia Departament Bezpieczeństwa w Ministerstwie Zdrowia. 

Źródło: MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz