Koronawirus: Kiedy ruszy Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia?

29 Października 2020, 11:59 lekarz- komputer- laptop- internet- e-zdrowie

Uruchomienie Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia nastąpi 5 listopada br. - wynika z komunikatu MZ opublikowanego w czwartek. SEZOZ to baza danych dotyczących sprzętu, którym dysponują placówki medyczne w Polsce.

Chodzi o komunikat MZ z 28 października 2020 r. w sprawie uruchomienia Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia.

"Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. poz. 1493) niniejszym ogłasza się, że uruchomienie systemu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702, 1493 i 1875), nastąpi z dniem 5 listopada 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Przypomnijmy, że system SEZOZ będzie umożliwiał usługodawcom zgłoszenie zasobu do centralnego rejestru z wykorzystaniem formularzy elektronicznych dostępnych poprzez aplikację WWW. "Poprzez analizę tych danych możliwe będzie planowanie optymalnego rozmieszczenia i wykorzystania zasobów (wyrobów medycznych, zadań specjalnych) w systemie ochrony zdrowia w celu jak najefektywniejszego zaspokojenia potrzeb zdrowotnych obywateli" - czytamy na stronie SEZOZ. Ponadto "dzięki współpracy z innymi rejestrami państwowymi system pozwoli na analizy porównawcze danych o zasobach w ochronie zdrowia z danymi o realizacji świadczeń zdrowotnych".

Jak wskazano system pozwoli m.in. na weryfikację możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych na danym terenie poprzez informacje o liczbie i rodzaju sprzętu, który może realizować dane świadczenie zdrowotne, wsparcie procesów decyzyjnych organów finansujących w zakresie celowości zakupu sprzętu medycznego na danym terenie, możliwość weryfikacji przez podmioty kontraktujące świadczenia zdrowotne faktu posiadania określonego sprzętu medycznego poprzez obecność w rejestrze systemu SEZOZ, możliwość planowania i wsparcia kontroli w zakresie wyrobów medycznych poprzez uzyskanie listy i lokalizacji sprzętu określonego typu, dostarczenie informacji lekarzom, badaczom naukowym i pacjentom o możliwości realizacji badań na terenie kraju poprzez udostępnienie informacji o lokalizacji sprzętu, możliwość planowania wymiany sprzętu na danym terenie poprzez analizy żywotności sprzętu.

Źródło: MZ/ sezoz.ezdrowie.gov.pl/

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz