Zdrowie, relacje w związkach i życie seksualne Polaków w czasie pandemii. Raport

01 Listopada 2020, 10:03 seks sex

W pierwszym okresie pandemii COVID-19, 66 proc. Polaków czuło się zadowolonych z życia. 55 proc. pozytywnie oceniało stan swojego zdrowia, 48 proc. doświadczyło przemęczenia i kryzysu fizycznego, a 31 proc. psychicznego - wynika z badania opinii publicznej, przeprowadzonego przez naukowców UW w czasie lockdownu.

 

To szósta edycja badania nad seksualnością Polaków przeprowadzonego przez prof. Zbigniewa Izdebskiego, który tym obszarem zajmuje się od 1997 r.. Kolejne badanie miało zostać przeprowadzone w 2021 r. jednak z powodu pandemii COVID-19 zdecydował się on na ich szybszą realizację, aby zbadać stan zdrowia, relacji w związkach i zachowań seksualnych Polek i Polaków w pierwszych miesiącach epidemii w Polsce (od marca do maja).

Relacje w związkach

22 proc. ankietowanych wskazało, że ich związek podczas pandemii się wzmocnił. Ponad 60 proc. respondentów oceniło, że w czasie izolacji w ich związku nic się nie zmieniło. Kilkanaście procent uważa jednak, że ich relacja uległa pogorszeniu, a 5 proc., że w czasie pandemii pierwszy raz pomyślało o rozwodzie. W badanej grupie 21 proc. Polaków deklarowało, że w przyszłości chciałoby mieć dzieci. Pod wpływem lockdownu 14 proc. zdecydowało się przełożyć swoje plany prokreacyjne.

Młodzi i seniorzy w czasie lockdownu

39 proc. osób w wieku od 18 do 29 lat uważa, że w czasie pandemii zwiększyły się u nich odczucia przewlekłego zmęczenia, osłabienia, senności, trudności z koncentracją. Respondenci z tej grupy wiekowej wskazywali też, że częściej zdarzały im się napady złości, agresji czy frustracji.

Młodzi najsilniej odczuli również samotność. Zwiększenie tego odczucia deklarowało 41 proc. badanych, a 44 proc. przeżywało silniej okresy przygnębienia czy nawet stany depresyjne.

Na pytanie, czy w czasie pandemii koronawirusa miała pani/pan okres załamania lub kryzysu psychicznego, 53 proc. pozytywnych odpowiedzi zanotowano u uczniów i studentów. Najmniej pozytywnych odpowiedzi na to pytanie podali emeryci i renciści (21 proc.). Najsilniej odczuwalny kryzys zanotowano w okresie Świąt Wielkanocnych.

Seksualność Polaków

Zgodnie z raportem 51 proc. Polaków pozytywnie oceniło swoje życie seksualne. Najbardziej zadowolone były osoby w wieku od 30 do 49 lat (59 proc. odpowiedzi bardzo dobrze i raczej dobrze), a także osoby w wieku od 18 do 29 roku życia (55 proc. odpowiedzi pozytywnych).

Największe obawy dotyczące trudności z odbyciem stosunku seksualnego dotyczyły zmęczenia i stresu, które deklarowało 25proc. kobiet i 22 proc. mężczyzn, a także obecności dzieci i innych osób w domu (odpowiednio 18 proc. i 14 proc.).

Wzrost zainteresowania seksem zanotowano u 22 proc. mężczyzn, szczególnie w grupie wiekowej 18-29 lat. U kobiet wzrost zainteresowania zadeklarowało 13 proc. respondentek, najwięcej pozytywnych odpowiedzi było w najniższej grupie wiekowej.

Metodologia badań

W badaniu wzięło udział 3 tys. osób, w różnych przedziałach wiekowych (18+). Respondenci wypełniali ankietę samodzielnie przez internet (Computer Assited Web Interview, CAWI). Grupę dobrano tak, aby jak najbardziej odpowiadała reprezentatywności próby ogólnopolskiej.

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz