Jaki podział dodatkowych środków na refundację w 2021?

02 Listopada 2020, 16:25 leki pieniądze

Podział kwoty środków finansowych w 2021 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację przewiduje projekt rozporządzenia MZ, który trafił w poniedziałek do konsultacji społecznych. Na co zostaną przeznaczone?

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2021 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

"Rekomendowanym rozwiązaniem jest wprowadzenie regulacji dotyczącej podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, tj. świadczeń gwarantowanych" - czytamy w Ocenie Skutków Regulacji.

Jak wyjaśnia MZ, "oczekiwane efekty obejmują zwiększenie kwoty całkowitego budżetu na refundację w wysokości 1 424 354 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie:

1) dotychczas nieobjętych refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu, z zakresu, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14–16 ustawy o świadczeniach, w wysokości 235 147 000 zł;

2) przewidywanego wzrostu refundacji w wybranych grupach limitowych wynikającego ze zmian w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub ze zmian praktyki klinicznej w wysokości 14 041 000 zł.

Jednocześnie ustalono kwotę środków finansowych przeznaczonych na refundację, w części dotyczącej finansowania świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14 ustawy o świadczeniach w wysokości 1 175 166 000 zł".

Jak podkreśla MZ, "wraz ze zwiększaniem całkowitego budżetu na refundację wzrosną nakłady na refundację, umożliwiając tym samym sukcesywne zwiększenie dostępności pacjentów do świadczeń gwarantowanych".

Uwagi należy zgłaszać do 23 listopada.

Przypomnijmy, że wzrost całkowitego budżetu na refundację wynika m.in. z przesunięcia środków na programy: Leki 75+ i Ciąża+ oraz budżetu RDTL, które dotychczas były finansowane przez MZ, a nie NFZ. Mniej na refundację leków w przyszłym roku?Jest plan finansowy NFZ na 2021 rok

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz